onsdag 1 februari 2012

Våra väljare

Att STYRAS är att iakttas, inspekteras, spioneras på, ledas, tvingas av lagen, räknas, regleras, inskrivas, indoktrineras, förmanas, behärskas, kontrolleras, beräknas, värderas, censureras, befallas, av varelser som varken har rätten eller visheten eller dygden att göra det.
I demokratier är det tänkt att massan skall bestämma över sig själv, och alla andra som råkar hamna under den. Det kan ifrågasättas ifall det alltid stämmer men som regel verkar det teoretiskt rimligt att de institutioner som dagens samhälle har leder just till att folkets vilja i regel upprätthålls. Vissa tycker att det är bra.

En del av dessa tror säkert att det är bra för att de inte har ifrågasatt en av samhällets många politiska myter. Nämligen den att det enda egentliga alternativ till demokrati, det är en diktatur. Och diktaturer är givetvis dåliga, så hur kan man inte vara för demokrati?

Men, det finns många fler alternativ till demokrati, d.v.s den styrelseform där en enkel majoritet skall få bestämma, än diktatur. Och bland dessa alternativ har vi det jag och alla libertarianer står för: ett fritt samhälle, ett där folk inte har rätten att bestämma över andra, utan varje individs rätt till självbestämmande är grundlagen. För egen del tror jag att ett sådant bäst upprätthålls med privata och frivilliga samt polycentriska strukturer.

Men, detta alternativ är det få som gör en ordentlig bedömning av och jämförelse med det system som vi har idag. Detta är kanske inte så konstigt, då det är vanligt att man utgår från att dagens system är bra, ofta utan bevis. Att det är bra att det grundläggande systemet som vi har i samhället bygger på tvång, på idén att vissa har moralisk rätt att styra över andra. Så varför bemöda sig att undersöka systemet närmre eller alternativen till det?

Nåja, demokrati har många kritiker (men tyvärr inte så välkända som de borde vara). Och i många fall är kritiken, på ett plan, accepterat av många. Jag tror det är delvis accepterat att demokratier fungerar ungefär så väl som hur kloka (eller inte) väljarna är. Många verkar också acceptera att den demokrati man lever har vissa brister på det området, men det går inte riktigt att kämpa emot det. Men det här är en otroligt viktig punkt för alla som förespråkar demokrati; hur kan man förespråka ett system när en av de mest grundläggande byggstenarna för det inte finns där?

I det här inlägget tänkte jag argumentera emot just den punkten. Alltså, här tänker jag samla argument mot idén att våra väljare har visheten eller dygden att bestämma över andra. Demokrati bygger som sagt på att vi bli styrda av majoriteten i samhället. Här tar jag upp vetenskapliga artiklar, tidningsklipp och direkta citat som visar att detta inte är en bra sak.

Likt det tidigare inlägget jag startade om Våra poliser, tänkte jag att det här inlägget kommer att växa i framtiden. Om så kommer även nya artiklar läggas upp högst i det här inlägget. Jag gör ett undantag, dock, för metastudier som är så viktiga att jag nämner de här. Se bland annat Systematically Biased Beliefs about Political Influence.

Från SBBAPI:

Många väljare belönar politiker för saker de inte rår för
Voters also reward and punish politicians for outcomes that are clearly irrelevant or beyond their control, such as local football victories, world oil prices, and the state of the world economy. (Wolfers 2011; Healy, Malhotra, and Mo 2010; Leigh 2009; Achen and Bartels 2004b)
Eller vädret: "State-level presidential election returns show that a moderate drought has cost the incumbent party about 1.3 percent of the vote in farm states, with no significant effect in non-farm states. Individual-level voter survey data shows that a moderate drought has, on average, cost the incumbent party about 2.6 percent of the vote in rural areas in all states."

Många väljare har svårt att kritisera politik utförd av "sina" politiker, och låser sig därmed till sin politik

Partisanship heavily distorts voters’ attributional judgments. (Marsh and Tilley 2009; Rudolph 2006, 2003a, 2003b; Bartels 2002) Supporters of incumbent parties are eager to credit the government for good outcomes and reluctant to blame it for bad outcomes, opponents of incumbent parties do the opposite – and both sides can’t be right.

Andra källor:

Många väljare har dålig kunskap om hur ekonomin fungerar
Bryan Caplan leverar många exempel på hur ekonomers och vanliga medborgares kunskaper och åsikt om ekonomins fungerande skiljer sig drastiskt åt. Han hävdar - med stöd från många tidigare ekonomer - att de flesta har en bias mot marknader och för staten. Detta tas upp i The Myth of The Rational Voter.

Daniel B. Klein och Zeljka Buturovic visar en undersökning som stödjer tesen att folk har ett ideologiskt bias om hur ekonomin fungerar. Detta resultat gällde såväl för (amerikanska) konservativa, "liberala" som för libertarianer. Det verkar som att folk har extra svårt att gå emot sin ideologis position i frågan. [Eftersom jag är libertarian, och argumenterar för libertarianism i det här inlägget, tycker jag det är värt att poängtera detta: den libertarianska positionen hänger inte på de påståenden där libertarianerna svarade fel.]

Många väljare har dålig kunskap om vad partierna står för i olika frågor
Enligt rapporten Väljarkunskap svarade ett antal väljare i undersökningar att de inte visste vad de olika partierna stod för i frågan om Sverige skulle gå med i EU och Euron eller inte. Bara drygt hälften av de tillfrågade visste vad de sju riksdagspartierna stod i frågan om Sverige skulle vara med i EU eller inte, åren -91, -94 och -06. Mindre än hälften visste vad de sju riksdagspartierna stod i frågan om Sverige skulle gå med i EMU eller inte, år 2002. Bara 11% av de tillfrågade visste vad Centerpartiets position var.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar