fredag 11 juni 2010

Vänstern i USA och deras ekonomiska kunskaper

EconJournalWatch har publicerat en studie av Dan Klein och Zeljka Buturovic som undersöker folks kunskaper i ekonomi och ser om det på något sätt är relaterat till studier eller ideologisk övertygelse.

Undersökningen gjordes genom att de lade fram åtta olika påståenden till varje person och frågade även vad för utbildningsnivå och ideologisk övertygelse (om någon) denne hade. För varje påstående kunde man hålla med starkt till att starkt motsätta sig det. Så länge man inte har en neutral position eller svarar att man håller med den position som författarna anser vara den rimliga positionen en välinformerad person skulle ta, räknas denne som ekonomisk oupplyst. Nedan följer de åtta påståendena och vilket förhållningssätt som räknas som mindre upplyst:
1. Restrictions on housing development make housing less affordable.
• Unenlightened: Disagree
2. Mandatory licensing of professional services increases the prices of thoseservices.
• Unenlightened: Disagree
3. Overall, the standard of living is higher today than it was 30 years ago.
• Unenlightened: Disagree
4. Rent control leads to housing shortages.
• Unenlightened: Disagree
5. A company with the largest market share is a monopoly.
• Unenlightened: Agree
6. Third-world workers working for American companies overseas are being exploited.
• Unenlightened: Agree
7. Free trade leads to unemployment.
• Unenlightened: Agree
8. Minimum wage laws raise unemployment.
• Unenlightened: Disagree
Resultatet är att utbildningsnivå inte har någon effekt på hur bra kunskaper man har inom grundläggande ekonomi, däremot har ideologisk övertygelse det. Nedan följer hur många fel en genomsnittlig person från olika ideologiska grupper svarade på åtta frågor:
Progressive (n=577) = 5,26
Liberal (n=742) = 4,69
Moderate (n=1086) = 3,67
Conservative (n=1423) = 1,67
Very Conservative (n=540) = 1,30
Libertarian (n=369) = 1,38

Genomsnitt för alla grupper = 2,98
(n=hur många som svarade)
Det som författarna menar att man kan ta med sig ifrån den här undersökningen är att vänstern, brett sätt, är okunniga om grundläggande ekonomiska frågor.
Nonetheless, we think that the measurement as-is captures something real. At least since the days of Frédéric Bastiat, many have said that people of the leftoften trail behind in incorporating basic economic insight into their aesthetics,morals, and politics. We put much stock in Hayek’s theory (Hayek 1978, 1979,1988) that the social-democratic ethos is an atavistic reassertion of the ethos and mentality of the primordial paleolithic band, a mentality resistant to ideas of spontaneous order and disjointed knowledge. Our findings support such a claim, all the caveats notwithstanding. Several of the questions would seem to be fairly neutral with respect to partisan politics, particularly the questions on licensing, the standard of living, monopoly, and free trade. None of those questions challenge policies that are particularly leftwing or rationalized on the basis of equity. Yet even on such neutral questions the “progressives” and “liberals” do much worse than the “conservatives” and “libertarians.”
Förvisso är det inte någon större förvåning att personer med vänsteråskådning inte håller med om vad ekonomer har att säga när det går emot deras uppfattningar. Det samma gäller för de flesta människor. Men eftersom deras åsikter får bestämma politiken (jag antar att resultatet skulle säga något liknande här i Sverige) för alla är det värt att poängtera att vi styrs, inte av ett smart eller klokt styre, utan av ett gäng som får makt för att de kommer med rätt lögner till folket.