torsdag 7 maj 2009

TT-artikel om telekompaketet

I dagens Hallandsposten kunde man läsa om hur EU:s tappra försök att göra det möjligt att stänga av folk från internet utan rättslig prövning stött på förhinder. Artikeln är författad av TT-reportern Karl Vicktor Olsson och den gör gällande att utan den här statliga makten kommer oroväckande saker att inträffa.


Jag kan se tre problem med den här artikeln: den kommer med påståenden utan referenser, men det är också svårt att veta vem som gör uttalandena och den utgår helt omotiverat från att statlig makt att stänga av internetanvändare är bra. Man skulle kunna säga att han argumenterar för detta genom att påpeka att EU:s regeringar är för det, men det är ungefär som att utgå från att en film är bra för att producenterna säger det. Dessa problem verkar förresten vara vanliga bland tidningsartiklar.

Men om vi kikar lite mer ingående på den här artikeln, vad exakt är det som gör den dålig? Låt mig börja med rubriken:
Oväntat beslut gynnar enskilda nätanvändare
Ett, till synes, helt korrekt påstående. Beslutet var för vissa oväntat och det kommer gynna de enskilda individer som skulle ha kunnat bli avstängda från nätet, men som nu inte kommer bli det. (Man skulle kunna gå in i en diskussion om beslutet var oväntat eller inte, men det är inte så viktigt.) Det är missledande i det att det låter som om det bara är några få som gynnas av det här beslutet. Givet att det finns drygt 600 000 personer i Sverige som fildelar och att alla dessa kommer gynnas av lagen så kanske det hade varit bättre att skriva "Oväntat beslut gynnar nätanvändare". Men det är en mindre punkt än vad som skrivs i ingressen:
En seger för tillskyndare av frihet på internet.

Eller en taktisk dundertabbe som leder till sämre konsumentskydd, dyrare telekomtjänster, och total avsaknad av rättsskydd för nätanvändare.
Enligt Olsson innebär 138:an alltså att nätanvändares rättigheter inte skyddas, men att de väl gör det med en stat som har kontroll över ens tillgång till internet. Hur han kommer fram till detta, eller hur det skulle kunna bli sämre för kunderna, framgår inte av texten (men det upprepas). Ingressen skall, förutom att locka folk att läsa artikeln, sammanfatta kort vad det handlar om. Är det verkligen så att man kan hitta på vad som helst här utan att komma med något argument för det? Nåja, det kanske blir bättre i brödtexten?
[Angående att vissa ledamöter är kluvna efter omröstningen.] Kravet på domstolsbeslut före åtgärder från nätoperatörer mot enskilda användare är nämligen mycket impopulärt bland EU:s regeringar, inklusive den svenska.

De anser att operatörerna måste kunna stänga av abonnenter omedelbart, om de exempelvis spammar på ett sätt som hotar säkerheten, och först därefter får sin sak prövad i domstol.
Vi behöver alltså Telekompaketet för att kunna stå emot spammare, som hotar säkerheten. Vems säkerhet framgår inte av texten. Att förslaget också kan användas för att tvinga företagen att ta bort fildelare framkommer inte heller. Bottennivån kommer dock i nästa avdelning:
Reformer som tillskapandet av en europeisk telekommyndighet, direktiv om allmän rätt till telekomtjänster, avregleringar och en GSM-reform tänkt att ge besparingar på upp till 1,6 miljarder euro skulle därmed gå om intet.

Sämre konsumentskydd och dyrare telekom-priser, kort sagt.
På det här följer en del frågor som Olsson inte besvarar: vem har gjort beräkningen? för vilken period förväntas man spara så mycket? vad menas med allmän rätt till telekomstjänster - att folk skall bli avstängda från dem eller? Jag förväntar mig inte så mycket av tidningar, men några korta svar på de här frågorna hade varit på sin plats. Eller är det att förvänta sig för mycket?