lördag 19 januari 2013

David Friedman om global uppvärmning


I den här föreläsningen går David Friedman igenom ett specifikt argument, att global uppvärmning måste bekämpas för att det utgör en negativ externalitet, och ger sina skäl till varför argumentet är högst tveksamt. När det gäller global uppvärmning påpekar han att han inte är en expert i området, men att han har läst in sig på den populära litteraturen.

Dels menar han att det finns en hel del osäkerhet i den här frågan som folk inte erkänner, vilket han liknade med rädslan för överbefolkning hade på 1970-talet, då folk trodde att en världssvält skulle bli resultatet av en större befolkning. De effekterna av global uppvärmning som är säkra - vilket enbart är att vattennivån stiger - kommer inte att ha någon större effekt på mänskligheten på 50 eller hundra år och samhället lär vara otroligt annorlunda fram till dess, och därmed också det mänskliga svaret på en ökad temperatur.  De uppskattningar som gjorts är helt enkelt inte tillförlitliga, enligt Friedman, det går inte att veta storleken på effekten av den globala uppvärmningen eller om det är positivt eller negativt.

"We don't know what the net costs are. There are clearly benefits and there are clearly costs. That's as far as you can go."
Men, givet att man kollar på den minst osäkra gissningen om hur en varmare planet skulle se ut så menar Friedman att det överlag skulle vara bra för människor; vi är inte gjorda för kallt klimat, det blir mer varmare i kalla områden än i varma och säsongerna för odling blir längre. Här tog han upp en väldigt intressant sak. En av de ekonomer som är mest förknippad med att försöka beräkna netto-effekten av global uppvärmning, William Nordhaus, menar, i boken A Question of Balance, att om man enbart tar upp de säkra faktorerna så verkar global uppvärmning vara positivt. Men, Nordhaus fortsatte sin analys med att ta med alla osäkra faktorer som skulle kunna ha en stor negativ effekt för det mänskliga släktet. Han tog dock inte med alla osäkra positiva faktorer i sin analys. En sådan skulle vara att vi snart är på väg in i en ny istid. Det är högst osannolikt, givetvis, med det är också de andra faktorerna Nordhaus räknar med på den negativa sidan av global uppvärmning.

En annan intressant sak som Friedman nämnde var att varje prognos IPCC någonsin kommit med skall ha varit högre än temperaturen som senare mättes. Han tog också upp historien om Christopher Landsea, en meteorolog som avgick från en sektion av IPCC som studerade bl.a. hur orkaner förhöll sig till global uppvärmning. Han avgick efter att IPCC tillåtit en annan medlem från deras organisation sprida felaktiga bilder om att de kraftiga orkanerna i början av 2000-talet kom till av global uppvärmning, vilket gick emot vad IPCC själva sagt i deras rapporter.

fredag 18 januari 2013

Ingen information för drogfritt.nu

 

När jag var ute på facebook igår stötte jag på bilden ovan som gjorde mig lite smått irriterad, på två sätt. Dels för att den överdriver enormt, eller bara är diffus och oklar, men främst för att den förmedlar bilden - som är så vanlig bland förbudsivrare - att det är drogen som såg till att du hamnade i fängelset, istället för att det är lagarna om droger, i kombination med att man tar droger, som orsakade det.

Det var gruppen drogfritt.nu som lagt upp bilden och på deras sida beskriver de sitt syfte:
Drogfritt.nu - insamling så att barn och ungdomar får droginformation.
Då de verkade vara en organisation som stöttar narkotikaförbudet och vilseleder folk om droger, så att de också stöttar förbudet, tänkte jag att de behövde få lite information från andra sidan. Jag la upp en kommentar där igår som de svarade på i morse. Men när jag gav ett svar på det raderade de tråden. Jag ogillar att information försvinner, speciellt när jag lagt ned lite tid på att skriva ned det, så här kommer de tre kommentarerna från tråden (från minnet). 

Det jag skrev först:
Det är verkligt bra att ni satsar på att informera barn och ungdomar om droger. Här kommer lite information som kan vara nyttig att ha med:

"So here, in a word, a most sober, solemn, even a sombre word, is what I know: yum. Ecstasy is delicious. Or, put it another way, Ecstasy is delicious and I recommend highly, loudly and long that everyone whose health does not contraindicate or preclude its ingestion, ought to ingest it. Go out, I admonish you, all of you, hit the streets or collar that neighbourhood kid, drum up a contact, do a deal, repair thyselves home, soften the lights, put on some music - the best stuff - pour yourself a pitcher of ice water, perhaps two, keep a tin of Altoids handy, as well as a tube of Vicks inhalant and a couple of packs of mineral ice, make yourself comfortable, lie back and... swallow. An hour from now, perhaps less, you are going to experience something that shall forever change such time as remains to you on this earth. You are going to experience something that is, every second of it, delicious - deliciously, positively, unprecedentedly w-o-n-d-e-r-f-u-l."

[Något, som jag glömt.] Jäkligt synd att det här inlägget kommer att tas bort om ett tag.
drogfritt.nu svarar:
Hej Carl! Vi är många här som brukat droger förr. Och visst ger det en god känsla i början av ett bruk, annars skulle ingen fortsätta med droger. Men det finns ju även många negativa sidor av att använda ecstasy. Är det något som du använder regelbundet? Var ditt inlägg till för att uppmuntra barn och ungdomar att pröva drogen?
Mitt svar:
Hej! Visst är det så att det går att missbruka alla droger och för väldigt många är det väldigt lätt att börja missbruka vissa droger. Jag har bara använt ecstasy några gånger, men jag håller med författaren ovan om att alla - som inte skadas av det hälsomässigt (vilket barn torde göra) - borde pröva på det. Det är inte en helt ovanlig uppfattning bland de som använder det att mdma är bra för en:

"I've never heard anybody say to me 'Meth-amphetamine improved my life, I'm a better person for having used Meth-amphetamine', same with cocaine, I know lots of people that like to use cocaine, but I've never heard anyone try to claim that cocaine is good for you. With MDMA, lots of people think that the drug improved their life, and continue to think that after they've stopped using it. Thats whats astonishing."
- Mark Kleiman, professor på UCLA, Ecstasy Rising


Så, det är inte rationellt att sprida uppfattningen att man aldrig skall testa droger, då det uppenbarligen finns vissa droger som gynnar väldigt många. Det är också problematiskt då man lär sig att prata om Droger, istället för att prata om cannabis, heroin, khat och alkohol m.m. Sådant propagerande hjälper nog även till med att sprida felaktiga uppfattningar om droganvändning, vilket leder till en politik där människor behandlas som smittbärare så hemska att de måste låsas in i fängelse. 

Ett exempel på det senare:


drogfritt.nu ser sig själva som att de bara vill skydda barn från de skadliga effekterna av narkotika, och det är ett bra mål. Men när de eftersträvar det målet vilseleder de barn om drogers för- och nackdelar så att dessa barn senare växer upp och har en helt fel bild av vad narkotika handlar om, och senare stöttar ett krig mot sina medmänniskor som är katastrofalt.

Ett alternativ till att försöka vinna en politik byggd på vilseledning: Towards a Culture of Responsible Psychoactive Drug Use.

tisdag 8 januari 2013

US demands to assasinate Julian Assange


En samling klipp med galna amerikanare som vill slå ned Julian Assange för att han hjälpt till att få in och sprida information om att deras kära stat/gud är en hänsynslös våldsapparat.

torsdag 3 januari 2013

Pascals trossats IITheramintrees har gjort en ordentlig och genomtänkt sågning av Pascals vad - att det är värdefullt att tro på en viss gud för att om man har rätt så blir man belönad, medan man inte förlorar något på att tro. Det gäller inte när det finns många gudar som var och en säger sig bestraffa hädare eller andra tänkbara scenarion (en ondskefull experimentell filosof som bestraffar en efter hur rationell man är, måhända). Pascals vad fungerar alltså inte för att bevisa att några av dagens gudar existerar.

Jag tänker mig att Pascals vad egentligen bara är ett av många försök från filosofer att försöka hitta på någon anledning till att man har ett egenintresse att bete sig moraliskt och vara snäll och så. Vilket det kanske fanns ett behov av i samhällen med alltför usla maktstrukturer. Numera borde det bli alltmer uppenbart att det inte finns några större, om några, konflikter mellan att vara moralisk och att leva ett så gott liv som möjligt för sig själv. Alltså, hans poäng var inte att få folk att tro på gud, utan han ville få stilpoäng i sitt liv för att han kom på ett klyftigt argument för att agera moraliskt.

Så, för att fortsätta lite på Pascals tema, här kommer min spinn på hans vad. :-)

Den enda otroligt mäktiga varelse som skulle kunna bestraffa en i ett efterliv som man har ett egenintresse av att ta order ifrån, är den som har klara regler man kan känna till och även följa. De två sista för att det över huvud taget skall vara möjligt.

Hur stor är sannolikheten för att det finns en sådan mäktig varelse eller att det kan finnas en sådan i framtiden? Tja, möjligheten går ju inte att definitivt avfärda, men det gör ju inte att man måste sätta den värst mycket högre än 1,0^-3^^^3. Enbart att det finns en sannolikhet för att det finns en gud gör det inte rationellt att följa dennes regler eller tro på den.

Det som gör det rationellt är om den förväntade avkastningen är större än att inte göra som varelsen säger.

Och här kommer problemet som Theraminthrees tar upp: det finns en oändlig värld av möjliga gudar som skulle kunna sätta upp en mängd olika kriterier för om man blir bestraffad eller inte. Vilken är mest sannolik?

Om vi utgår från vetenskapens principer lär den enda mäktiga varelsen som finns ha kommit till antingen genom naturligt urval eller genom en intelligent design av en art som har gått igenom ett naturligt urval. De enda relativt säkra principer som dessa varelser skulle möjligtvis uppskatta är rationalitetens och produktionens dygder - för att dessa är nödvändiga instrumentella värden för vad det än är dessa varelser vill göra. Överlag är dessa värden i en mänsklig kontext helt moraliska.

Vilka värden skulle den näst mest sannolika über-mäktiga varelsen stå för? Om det inte är rationalitet och produktion, vad är det då? Det lär ju kunna finnas ett oändligt antal i varierande grad destruktiva gudar, men dessa lär vara mindre sannolika än de ovanstående praktiska gudarna.

Så, rent sannolikhetsmässigt lär det vara mer sannolikt att vi kan bli helt godtyckligt bli bestraffade av en praktisk gud, än av en opraktisk sådan.

Nu kommer vi till kostnaden av att följa en sådan guds preferenser. För egen del ser jag inte några alls. Hur är det då med att tro på en sådan gud? Tja, det beror på ens egen inställning. Om det är enklare att följa värderingarna med en tro om att det finns en gud, då är det även rationellt att göra det. Det skulle då vara tro på en okänd gud.

onsdag 2 januari 2013

Pareto-improving utilitronium waves

A utilitronium shockwave is a hypothetical event in which every conscious mind in existence would be altered so that they will become as happy as possible in as short a time as possible. Actually, such a process would not only change every thought-pattern in the universe. It would also bring about the destruction of certain minds, perhaps every mind, and the creation of new minds from all physical matter that exist. It is a dream for radical utilitarians that want to end suffering right here and now, a wish for everyone to enjoy life at the fullest.

The utilitronium shockwave is usually thought of as following the normal ethical norms of hedonistic utilitarianism. Accordingly, the only thing to which it matters is total happiness. And thus, a utilitronium wave is instantenous; it's a shockwave, altering every mind in one swift movement, without regard for anyone's preferences such as a want for closure by grief, or a heart-felt rage.

There could be another utilitronium wave, however, one that is pareto-improving. A pareto-improving event or action is an event or action that improves the utility of someone without reducing the utility of anyone else. A pareto-improving utilitronium wave (PIUW) is therefore an event where every conscious being would increase their happiness by at least one point, while no ones pleasure would be reduced, and bring about a pareto-improving action (which could be a non-action, of course). Continuing PIUWs would increase utility over time and place.

PIUWs are significantly better than utilitronium shockwaves since the latter could have at least one normal utilitarian defect in its course and the former are purely ethical.

It also has some good social values. It's such a theoretically simple concept that any child can understand it perfectly, and any adult can spend hours, days or years trying to come up with excuses for social systems where its principles are broken every day, but anyone not blinded by their ideology can see when those principles are broken. (But, the first thing one does for one's ideology is to lie, of course.) It also has some certain implications about which forms a utilitarian future would look like, presenting it as a clearer picture - it's like what you would imagine a society would be if everyone would act justly.

---

Just to make sure, I did notice that the acronym for pareto-improving utilitronium wave, PIUW, has a rather childish touch to it - when repeated once in quick succession - or a somewhat boring touch to it, when pronounced just once.