lördag 19 januari 2013

David Friedman om global uppvärmning


I den här föreläsningen går David Friedman igenom ett specifikt argument, att global uppvärmning måste bekämpas för att det utgör en negativ externalitet, och ger sina skäl till varför argumentet är högst tveksamt. När det gäller global uppvärmning påpekar han att han inte är en expert i området, men att han har läst in sig på den populära litteraturen.

Dels menar han att det finns en hel del osäkerhet i den här frågan som folk inte erkänner, vilket han liknade med rädslan för överbefolkning hade på 1970-talet, då folk trodde att en världssvält skulle bli resultatet av en större befolkning. De effekterna av global uppvärmning som är säkra - vilket enbart är att vattennivån stiger - kommer inte att ha någon större effekt på mänskligheten på 50 eller hundra år och samhället lär vara otroligt annorlunda fram till dess, och därmed också det mänskliga svaret på en ökad temperatur.  De uppskattningar som gjorts är helt enkelt inte tillförlitliga, enligt Friedman, det går inte att veta storleken på effekten av den globala uppvärmningen eller om det är positivt eller negativt.

"We don't know what the net costs are. There are clearly benefits and there are clearly costs. That's as far as you can go."
Men, givet att man kollar på den minst osäkra gissningen om hur en varmare planet skulle se ut så menar Friedman att det överlag skulle vara bra för människor; vi är inte gjorda för kallt klimat, det blir mer varmare i kalla områden än i varma och säsongerna för odling blir längre. Här tog han upp en väldigt intressant sak. En av de ekonomer som är mest förknippad med att försöka beräkna netto-effekten av global uppvärmning, William Nordhaus, menar, i boken A Question of Balance, att om man enbart tar upp de säkra faktorerna så verkar global uppvärmning vara positivt. Men, Nordhaus fortsatte sin analys med att ta med alla osäkra faktorer som skulle kunna ha en stor negativ effekt för det mänskliga släktet. Han tog dock inte med alla osäkra positiva faktorer i sin analys. En sådan skulle vara att vi snart är på väg in i en ny istid. Det är högst osannolikt, givetvis, med det är också de andra faktorerna Nordhaus räknar med på den negativa sidan av global uppvärmning.

En annan intressant sak som Friedman nämnde var att varje prognos IPCC någonsin kommit med skall ha varit högre än temperaturen som senare mättes. Han tog också upp historien om Christopher Landsea, en meteorolog som avgick från en sektion av IPCC som studerade bl.a. hur orkaner förhöll sig till global uppvärmning. Han avgick efter att IPCC tillåtit en annan medlem från deras organisation sprida felaktiga bilder om att de kraftiga orkanerna i början av 2000-talet kom till av global uppvärmning, vilket gick emot vad IPCC själva sagt i deras rapporter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar