fredag 1 februari 2013

Vilket argument skulle få mig att ändra politisk åsikt?

[Uppdatering: Jag har behövt tänka om det här argumentet och jag är inte längre säker på att det är giltigt. Moralen jag lägger fram här skulle få effekten att om det tog, säg, 1000 år att komma så nära målet som möjligt i frihet, men bara 900 år med ofrihet, så skulle det senare vara mer fördelaktigt även ifall ofriheten är väldigt obehaglig. Det är ett skäl nog att vara emot det. Men dessutom så förutsätter argumentet här att en individs egenvärde är lika med noll relativt mitt (tidigare, men ändå) mål. Om egenvärdet är noll innan alla sjukdomar kan botas, varför bry sig om några generationer till kommer födas och dö? Det verkar inte följa med den moraliska principen om att behandla likar lika.]
If someone else is going to the trouble to argue with you, then you should offer up your most important reason for rejection first - something that will make a serious dent in your rejection, if cast down - so that they aren't wasting their time.
- Eliezer Yudkowsky, Logical Rudeness

I en debatt borde man berätta vilka ens viktigaste anledningar bakom en viss slutsats är, så att debatten handlar om de mest relevanta frågorna. De viktigaste argumenten man har för en sak är de som, om de visade sig vara falska, skulle få en att ändra åsikt. Det är de som ens intellektuella ramverk bygger på.

Eftersom ens intellektuella ramverk är sammanknutet och beroende på flera olika idéer borde man även ha rätt bra koll på hela ens världsbild och vilka som är de viktigaste punkterna i den.

Så, för att hjälpa till med att göra den allmänna debatten bättre, vilka är då de viktigaste argumenten jag har för min politiska världsbild, för de lagar och regler jag står bakom? Eller, per definitionen ovan, vilket argument skulle få mig att ändra min politiska åsikt?

Om inte libertarianismen, som system skulle göra det, så ställer jag mig bakom det system som snabbast eliminerar krig, fattigdom, sjukdomar och annat elände.

Låt mig vara lite mer specifik. Jag tänker mig ett tillstånd av "moraliskt lugn", där ingen drabbas av  dödliga (men också rejält skadliga) sjukdomar och andra olyckor som man i framtiden skulle kunna undvika, och att alla har det rätt okej. Att ingen drabbas är nog inte möjligt, så tänk istället på en sådan situation där dessa olyckor är minimerade så bra som det går. Den ideologi som är snabbast på att leda fram till en sådan situation, där de värsta plågorna inte längre existerar eller är minimerade, den tänker jag mig är värd att följa. Det kan göras än mer specifikt genom att gå in på hur mycket mer jag värderar att livslängden ökar med 50 år gentemot att hundra tusen människor inte dör i ett krig. Sådana avvägningar har jag inte gett mig in så mycket på - det är mindre viktig moralisk kunskap - men i princip står jag för att maximera antalet lyckliga liv (vilket också går att beskriva närmre, men nog om det).

Så, det är det politiska mål jag tror att frihet uppnår bäst. Vilka är då de, för mig, viktigaste argumenten för att det stämmer? Vilka fakta, vilken teori, vilken världsbild vilar min övertygelse på här? Här är de två viktigaste:
  1. Det absolut viktigaste argumentet är möjligheten till att kunna experimentera, att kunna pröva olika sätt att samverka och interagera med andra för att uppnå de allra viktigaste målen man har. Denna möjlighet är en essentiell del av rätten till självbestämmande. Men, om det visade sig att ett frihetligt system på något sätt inte skulle leda till att folk experimenterade, eller att folk inte lärde sig av experimenten, att kulturen inte utvecklades och blev bättre, då är det argumentet meningslöst.
  2. Det andra argumentet bygger på samma teoretiska grund som det ovan, så jag tror att om jag har fel om ovanstående då borde min världsbild vara så osäker att jag inte kan lita på det här heller. Nåväl, argumentet är att fria samhällen är otroligt dynamiska, att folk har de bästa incitamenten för att producera där och att folk kan ingå samarbeten för att lösa allmänningens-dilemma-typ-problem. Samt att stater är relativt sett sämre system för att lösa sådana problem på.

    Min världsbild här bygger på en massa litteratur jag läst, speciellt vad jag läst om hur vi fungerar som människor och hur marknader och politiska system fungerar. Den här litteraturen (ett axplock som behöver uppdateras) ligger också bakom synen för första argumentet. Vilken teori är mest avgörande? Teorin om prissystemet och koordination på marknaden, skulle jag nog säga. Efter det, att vi människor är bra på att samarbeta i en fri miljö. Och om de båda politiska motsvarigheterna, reglering. Alltså, koordinerar staten saker bättre än ett fritt samhälle då är den att föredra. Så, om jag har fel om hur incitamenten på marknaden och inom politiken ser ut, och de är mycket bättre inom politiken, då skulle jag ändra åsikt.
Det här var inte så tydligt som möjligt, men det är nog bättre än inget alls. Innebär detta då att jag inte lägger någon vikt på andra moraliska frågor över huvud taget? Nej, men det är bara det att om jag skulle bli övertygad om att jag har fel i att frihet är värdefullt för att det är skönt att kunna få styra sitt eget liv, då skulle jag fortfarande stötta frihet för att det leder till ett bra resultat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar