fredag 8 februari 2013

The Rational Optimist

Matt Ridley är en författare och journalist som specialiserat sig på att skriva populärvetenskapliga artiklar och böcker om genetik. Han har skrivit om hur de två olika könen troligtvis uppstod, hur natur och miljö samverkar i att forma ens personlighet samt en bok om varje kromosom i den mänskliga genomen. I The Rational Optimist: How Prosperity Evolves beskriver han hur det mänskliga samhället uppstått och växt genom handel samt ger skäl till att tro att vi kommer att klara av att lösa alla hot som vi står inför.

Boken kom ut 2010 och borde läsas av alla! Det ekonomiska och historiska perspektivet är jättebra och förklarar väldigt väl varför den långa vägen mot välstånd först kunde ta fart när människor började handla med varandra. Och boken tar, likt Johan Norbergs När människan skapade världen och Bjørn Lomborgs Världens verkliga tillstånd, upp jättemånga intressanta fakta om hur världen blir bättre. Sedan går han igenom en sammanfattad historia av felaktiga katastrofvarningar, som är väldigt trevlig att läsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar