onsdag 11 januari 2012

Varför är folk så säkra i ekonomiska frågor?

Bryan Caplan menar att Daniel Kahneman levererar rätt svar i sin nya bok Thinking, Fast and Slow. Kahneman tänker sig att när folk ställs inför komplicerade frågor, och ger egentligen häpnadsväckande bestämda svar, så svarar man inte på den komplexa frågan, utan hittar på en enklare. Sedan, antar jag, hittar man bara på en koppling till den ursprungliga frågan.

Om Kahneman har rätt borde detta gälla speciellt inom ekonomi, som studerar väldigt komplexa företeelser, vilket Caplan går in på:
I had a eureka moment when I read this passage. Consider the economic illiteracy intro econ professors face behind every corner. How do students manage to combine such absurdity with such certainty? Via substitution. Faced with a genuinely difficult question, they answer a different, easier question, then conflate the answer to their question with the answer to your question. Like so:

Om det stämmer borde det även kunna säga en del om varför vissa är så bestämt emot liberaliseringar, utan att de har läst så mycket om hur ett helt fritt samhälle skulle fungera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar