onsdag 25 januari 2012

Kristendom och grunden för det västerländska lagsystemetNär jag var liten fick jag ofta höra från mina föräldrar att, även om vi i familjen inte var troende kristna, så måste man ju ändå erkänna att det svenska samhället är kristet, och att våra lagar är formade av en kristen värdegrund. Om man med kristen menar "kristna institutioner" som den katolska och senare protestantiska kyrkan, så är det sant att det svenska samhället formats av dessa. Men inte, som videon ovan visar, om man menar de kristna budorden.

När det gäller de kristna institutionerna tar annars Harold J. Berman upp i Law and Revolutions: The Formation of the Western Legal System upp hur den katolska kyrkan var instrumentell i att återuppväcka den romerska rätten, som sedan spreds i Europa. Kristendomen hade tidigare attackerat den utvidgade familjen genom att förbjuda alltför nära släktingar - möjligtvis sysslingar, men kanske även bryllingar - från att gifta sig med varandra, vilket hade som effekt att kyrkan blev viktigare relativt släkten. En rent svensk influens av kyrkan är tvånget att lära sig om den - vilket bara nyligen tagits bort - samt de olika frihetsinskränkande sex-lagarna som förordade dödsstraff för sex utanför äktenskapet och dylikt.

Den enda positiva influensen som kyrkan fört med sig, såvitt jag hört, är att den förhindrade, till viss del, att härskarna fick alltför mycket makt över befolkningen. Den katolska kyrkan var i antagonistisk ställning till härskarna i Europa, vilket lett till att folk som velat fly från kungen kunnat gå till kyrkan - samt vice versa! När kungen och kyrkan är ett finns det dock färre maktgrupper att söka hälp ifrån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar