lördag 7 januari 2012

Framtiden är vår

Det här inlägget är kort och vad jag vill förmedla är också det. Det här är ett, så kallat, fylleinlägg. Men jag skulle formulera samma poäng även om jag vore nykter; det är bara det att jag inte finner...rätt tillstånd att säga detta. Det jag tänkte säga här är ganska kort och koncist. Och det är detta:

Vi har rätt, överlag, och vi borde sörja rejält att alla andra inte också känner samma känsla för att behandla andra lika. Och med att "vi har rätt", menar jag att de framtida vetenskapsmännen kommer att kunna se tillbaka på alla påståenden som sagts och bedöma dem efter deras sanningshalt, och komma fram till att de libertarianska påståendena om staten och samhället stämmer bättre överens om hur samhället fungerar än någon annan teori,
 
Vi har rätt. Ett fritt samhälle är mer fredligt, mer produktivt, och mer vänligt än ett etatistiskt. Alla som tror det motsatta har inte läst tillräckligt mycket teori eller empiri. Hur skall man övertyga dessa? Ingen aning, men den som lyckas är värd all belöning som rationella medmänniskor skulle vilja ge till dem.

I vilket fall, vi kommer att lyckas visa vad som är det rätta. Nåja... Det är en klen tröst för mig just nu. Men det är en trevlig tanke för 20 år framåt, när minst ett fritt samhälle kommer finnas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar