fredag 13 juli 2012

Patrick Moore om miljön och energi

Miljömuppen och f.d. Greenpeace-aktivisten Patrick Moore har väldigt mycket intressant att säga om miljöfrågor. Här är några bra föreläsningar med honom, särskilt den fjärde där han levererar fakta på fakta efter analys och analys i väldigt rapp takt.

I klippen poängterar Moore att Greenpeace är emot kärnkraft, vattenkraft och biobränsle som bygger på ved. Alla tre menar Moore är bra för framtida energibruk, särskilt kärnkraft som är det enda vettiga alternativet efter att de fossila bränslen blir alltför dyra. (Vi kommer att kunna klara oss med kärnkraft i tusentals år, och det vet vi efter att bara ha använt det i ett halvt sekel.) Att Greenpeace är emot dessa energiformer är självklart. Om de inte vore emot det skulle en stor del av deras budskap behöva tas bort, och då troligtvis även en stor del av deras verksamhet. På så sätt skulle man kunna förklara deras högst olyckliga politik utan att behöva göra några annorlunda antaganden om deras motivering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar