tisdag 10 juli 2012

Om kommunikation

Att kunna byta idéer och tankar med andra är en färdighet vi alla utövar. Men det är inte bara en teknisk förmåga, det är även en moralisk nödvändighet och dygd. Alla som söker efter något moraliskt mål, – utöver idéer om att leva fullständigt autarktiskt och ensamt – alla som strävar efter att förgylla sina egna och andras liv måste kunna kommunicera med andra.

Därför är det väldigt viktigt att bli bra på det, och ju bättre man blir på att verkligen övertala andra om vad som är rätt och fel – som att det är ondskefullt att låsa in folk för att de förändrar sitt medvetande med kemikalier – desto bättre.

Mer koncist: att kunna kommunicera väl är en universell moralisk färdighet. Vi vill att alla skall ha det väl och därför är det viktigt att kunna prata och diskutera om hur man bäst uppnår det målet. Detta känns så uppenbart rätt att jag inte behöver skriva ett längre inlägg om det.

EDIT: Borde tillägga, i detta inlägg, att det också kan vara en dygd att inte kommunicera och att kommunicera felaktiga idéer till andra. Det vill säga "tala är silver, tiga är guld" och ge inte din fiende information som kan användas för att skada dig (som, berätta inte för en fientlig stat hur ens eget försvar ser ut). 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar