söndag 3 juli 2011

Vad innebär en frihetlig secession?

Många frihetsvänner tror att det inte är en speciellt säker strategi att försöka vinna ett demokratiskt val för att upprätthålla individens rättigheter. När jag själv gick med i Liberala partiet 2006 och pratade med andra i partiet var svaret till frågan "När kommer vi att kunna få en majoritetsposition i svenska riksdagen?" oftast något i stil med "Om ett bra tag framöver" eller ett skämtsamt "2010!". Den dominanta inställningen var (och kanske är) att främst påverka det ideologiska landskapet i Sverige, att göra liberal politik mer populärt och därmed förmå de andra partierna i Sverige att gå mer åt det liberala hållet. Detta är definitivt en hedersvärd och inte helt osannolik roll som partiet fyller. Men om det vi klassiska och praktiska liberaler vill uppnå är att uppnå frihet för oss som önskar det, finns det inte någon annan möjlig metod som inte kräver att en majoritet av svenskarna helt ändrar sin politiska övertygelse och adopterar en position som de flesta ogillar (för att inte säga missförstår)?

En "lösning" är förstås att bara vänta på att den tekniska utvecklingen gjort det möjligt för en att inte vandra omkring i sin egen kropp utan via en fjärrstyrd avatar, se filmen Surrogates, vilket skulle göra att, om man bara har en säker plats att styra sin avatar ifrån, inte behöver vara rädd för att bli inlåst för att ha brutit mot statens regler. Alternativt vänta på att staterna sakta förlorar kontroll över folks penningtransaktioner, vilket öppnar upp svarta marknader och gör många förbjudna varor de facto lagliga (vilket var hur Neal Stephenson tänkte sig att nationalstaterna skulle förlora makten i boken Snow Crash). Men att behöva vänta på teknologisk utveckling är något misströstande (speciellt när vi behövt vänta så här länge på att internet skulle göra de libertarianska idéerna populära) och om det finns en rimlig metod för att uppnå frihet, varför vänta?

De förslag som jag stöttar är territoriell eller extra-territoriell utbrytning från staten. Eller, i andra ord, secession från den rådande politiska ordningen. Eftersom vi libertarianer förespråkar att låta folk leva i frihet kan det vara rimligt att skilja vår secessionsidé från andra, oftast geografiskt baserade rörelser, med epitet "frihetlig" (libertariansk eller liberal fungerar också lika väl). Några organisationer som jobbar för eller stöttar idén:
LIBERTARIANS ARE ALREADY ORGANIZING AUTONOMY/SECESSION MOVEMENTS: Like the Libertarian Party, the aforementioned Free State Project has not settled on secession as its ultimate goal, but includes many secessionists. The International Society for Individual Liberty and the Libertarian International Organization promote Swiss-style confederations of cantons and communities which recognize the right to secession. Lew Rockwell.Com repeatedly posts articles on secession. FreeMarket.Net features a secession page. And there is my own site, Secession.net There are a host of libertarian, free community, free country e-mail lists, web pages and projects like New Utopia, Freedom Ship and the Atlantis Project.
Vad innebär då en frihetlig secession?

Territoriell secession / Geografiskt baserad utbrytning
I korthet innebär detta att ett visst territorium/område inte längre står under någon stats överhet. Om, bara för att ta ett exempel, folket i området Bollebygds kommun bestämde sig och lyckades med att bryta ut sig ur staten Sverige skulle de svenska lagarna inte längre gälla där, så att svenska statens polis eller militär har ingen rätt eller möjlighet att åka in dit och beivra svenska statens lagar. Så länge folket där inte vill det, så klart; på samma sätt som dagens stater har avtal med varandra om att lämna ut folk som båda länder anser vara kriminella kan det nya utbrutna stället göra det med svenska staten. Bollebygd skulle i alla fall inte vara en del av staten Sverige längre.

Den viktigaste förändringen i området blir att det nu blir lagligt för de som är där att utföra alla möjliga fredliga och frivilliga handlingar som staten antingen förbjuder, reglerar och/eller beskattar. Det skulle alltså bli fritt för invånarna att sälja varor utan statligt tillstånd, att producera, handla och köpa utan att betala någon skatt, att producera och konsumera droger som staten annars har förbjudit eller vars handel de har monopol på, att bygga ett hus (eller altan!) utan tilstånd, att tjäna pengar på sexhandel, att tillhandahålla speltävlingar, att hyra ut lägenheter till vilket pris som helst, att äga vapen och få lov att använda dem för att skydda sig själv eller andra från brottslingar. Ledordet är att alla fredliga handlingar skall tillåtas, så att ingen individ blir tvingad till att finna sig under någon annans makt. Ett annat sätt att uttrycka det på är att ingen blir styrd, vilket ger mig tillfälle att citera Pierre-Joseph Proudhon (från Robert Nozicks Anarki, stat och utopi):
Att STYRAS är att iakttas, inspekteras, spioneras på, ledas, tvingas av lagen, räknas, regleras, inskrivas, indoktrineras, förmanas, behärskas, kontrolleras, beräknas, värderas, censureras, befallas, av varelser som varken har rätten eller visheten eller dygden att göra det. Att STYRAS är att i varje handling, vid varje transaktion observeras, registreras, räknas, beskattas, stämplas, mätas, numreras, värderas, auktoriseras, förmanas, hindras, förbjudas, reformeras, korrigeras, straffas. Det är under allmännyttans täckmantel och i det allmänna intressets namn placeras under skattetvång, drillas, skinnas, exploateras, monopoliseras,utsättas för utpressning, klämmas, luras, rånas; sedan, vid det svagaste motstånd, det första ord av klagan, förtryckas, bötfällas, nedsvärtas, trakasseras, jagas, misshandlas, klubbas, avväpnas, bindas, kvävas, tillfångatas, rannsakas, dömas, skjutas, depoteras, offras, säljas, förrådas; och som kronan på verket förhånas, förlöjligas, smädas, begabbas, vanhedras.
En sak som secession inte innebär är viktig att ta upp. Det innebär inte att de som bryter sig ut ur en stat isolerar sig från de som fortfarande lever under en stat. Att bryta sig ur staten innebär inte att man slutar att handla, kommunicera, umgås, träffas eller leva med resten av samhället. Även vissa libertarianer som inte är bekanta med idén gör liknelser mellan secession och att leva som en eremit ute i skogen, avskärmad från resten av samhället. Det fanns faktiskt några få libertarianer på 1960-talet som trodde att det var det enda sättet att komma undan statens förtryck. De kallades "Troglodytes", då deras strategi bestod i princip i att gömma sig i någon grotta. Den liberala separatisten skiljer sig totalt från dessa politiska eremiter.

Det utbrutna området skulle alltså inte upprätthålla några barriärer gentemot resten av världen och stänger inte ute sig från handelns välsignelser eller det kulturella utbytet. Givetvis, vem som helst får ju isolera sig bäst som de vill och vägra ta kontakt med någon annan så på det sättet skulle samhället kunna leda till isolering. Men den möjligheten har folk även i dagens samhälle, så det ger inte grund för att göra någon skillnad mellan de två.

Ett undantag som kan föra tankarna till isolering är att i ett fritt samhälle skulle det vara helt fritt att diskriminera för en arbetsgivare vem denne vill anställa, för en hyresvärd vem denne vill hyra ut till och för företag vilka de vill ha som kunder. Ett fritt samhälle skulle troligtvis vara - på den här nivån - mer diskriminerande än dagens svenska. Men detta fenomen skulle vara väsenskilt från total isolering.

I korhet skulle de enda barriärerna mellan det utbrutna området och statens territorium endast upprättas av staten.

Skulle det utbrutna området ha en stat, i meningen lagstiftarmonopol? Detta beror på om utbrytarna är minarkister eller anarkokapitalister; som strategi kan secession förespråkas av båda grupper.

Om då några libertarianer i Sverige lyckades med att bryta ut ett litet område, vad skulle hända? Om jag får komma med en gissning så skulle det, efter en långsam start, snart utvecklas till en stor turist- och handelsort. Varför? Jo, på samma sätt som att svenskarna idag åker till tyska gränsen för att få tag på billig alkohol skulle de som bor i närheten av orten åka dit för att köpa inte bara alkohol, utan alla möjliga varor som inte är betyngda med skatter. Och på samma sätt som folk i USA åker till Las Vegas och vissa indianreservat för att ägna sig åt lite spel och dobbel, skulle svenskarna kunna göra det. Och på samma sätt som Köpenhamnborna tar sig till Kristiania för att köpa cannabis lär nog även den handeln uppstå. Slutligen kommer alla sorters investerare märka att en fabrik som byggs i en liberal frizon kan producera samma saker som en lagd i Sverige, men generera ca 32% mer i intäkter då man inte betalar någon skatt, vilket torde leda till att väldigt mycket kapital investeras där. (Det finns förstås en del osäkerhet i en sådan analys, speciellt om staten skulle respektera områdets självständighet, vilket gör att bara ett fåtal skulle våga investera där. Men med tiden skulle folk se att investeringsklimatet är stabilt och då skulle den osäkerheten bli mindre.)

Även om bara en person bröt sig ut ur svenska staten skulle denne lätt kunna tjäna pengar, genom att, exempelvis, konkurrera med Systembolaget. Såvitt jag kan se skulle det finnas många fler företagsmöjligheter i ett fritt område, så de första separatisterna lär inte få några ekonomiska problem.

Dock skulle just den här högre lönsamheten i området troligtvis vara ett starkt incitament för statens politiker att inte tillåta någon frihetlig secession. Alltså, att statens skatteintäkter minskar. Ett större hinder är dock gissningsvis nationalism och idén att staten inte får förlora någon makt.

Extra-territoriell secession / Individuellt baserad secession
En extra-territoriell secession skulle innebära att en eller flera personer bryter sig ut ur en stat. Istället för att det är ett speciellt område som staten förlorar kontroll över så är det vissa individer de inte har kontroll över. Dessa skulle leva enligt samma lagar som de som bryter sig ut ur ett område, men de skulle leva fritt oavsett var de befinner sig. De skulle alltså kunna starta ett företag var som helst i landet och slippa betala skatt samt följa några statliga regleringar. Man skulle kunna likna de vid diplomater som helt enkelt är immuna från statligt åtal från vissa av dess lagar.

Ett problem med denna secession är att det lär behövas ett mer genomarbetat fördrag mellan staten och separatisterna, om vilka statliga regleringar man som individ måste följa medan man är på statens område. Vissa saker, som att köra på höger sida av vägen, skulle det inte direkt gå att komma undan.

Som jag ser det så är extra-territoriell secession att föredra framför territoriell secession, eftersom friheten då inte skulle vara inskränkt till något visst område utan skulle finnas överallt. Gissningsvis är det svårare att få igenom det politiskt än en territoriell secession (men skillnaden är nog mellan att en person skall lyfta ett ton och att lyfta ett ton plus ett kilo), fast det borde vara en poltik som varje frihetsvän borde stötta, passivt eller aktivt.

5 kommentarer:

 1. Mycket bra förklarat! Den här ska länkas.

  SvaraRadera
 2. Moraliskt är det helt rätt och vore underbart för mig personligen, men i verkligheten råder den starkes lag och tyvärr är EU och Sverige mycket starkare än oss. Enda chansen skulle vara att driva frågan tillsammans med en etnisk grupp som till exempel samerna och få till någon deal likt den som indianer har i stora delar av USA. Vi saknar dock helt det tankegodset i Sverige, och den debatten att människor skulle ha rätt att organisera sig själva bortom statens gränser.

  Angående extra-territoriell secession så tror jag inte på det alls. Det vore orimligt att man skulle få leva helt efter sina egna regler, skita i att betala skatt etc, men ändå jobba i Sverige och ta del av infrastruktur och försvar och polisväsende (det senare skulle man kanske med nått invecklat teoretiskt resonemang komma undan men inte i praktiken). Det betraktar jag inte ens som liberalt. Det är bara freeloading.

  SvaraRadera
 3. Brandman,

  Jag bor i en kommun men jobbar i en annan. Spenderar ungefär 9 timmar per dygn i den andra kommunen, utnyttjar deras gator, deras kommunala vatten osv, men betalar skatt till den kommun där jag bor. På sätt och vis är väl också det "freeloading" isåfall?

  SvaraRadera
 4. Jag håller med om att det till viss del är en sorts freeloading att inte vara med och betala för infrastrukturen som man använder. Men definitivt inte när det gäller försvar eller polis, eftersom det inte är några positiva tjänster.

  Men, jag ser det inte som rent freeloadande (finns det inte en svensk term?) att använda en stats infrastruktur. Det finns omständigheter som gör att det är rättfärdigat att få göra det, om än att det kanske inte är det mest optimala att göra. Dessa omständigheter är att staten konkurrerat ut privata alternativ (om de inte är förbjudna som det är med järnvägar) och att detta gjorts med stulna resurser. Slutligen skulle principen "Staten får beskatta dig för att du använder infrastruktur du använder" leda till att man inte bara blir tvungen att betala skatt till Sverige, utan till varje stat som upprätthåller någon infrastruktur som varit en del i produktionen av de varor man använder. Det är alltså fullt liberalt att inte tvinga någon att betala skatt till staten, även om man bor och arbetar på statens område.

  SvaraRadera
 5. Jo, staterna är definitivt i ett mycket starkare läge än vi. Och de lär väl inte släppa den makten i första hand, så ett secessionsförsök kommer sannolikt inte att lyckas. Men jag ser det ändå som väl värt ett försök. Om inte annat lär det ge lite reklam för de frihetliga idéerna.

  Men, jag är faktiskt lite optimistisk. Och då inte för att politikerna skulle se sanningen i våra argument och bli övertygade om det moraliskt rätta att tillåta secession, utan för att det verkar som att en stor andel skulle tolerera det, som jag tagit upp tidigare.

  SvaraRadera