tisdag 10 maj 2011

En litteraturlista för praktisk liberalism

För den som vill lära sig lite om libertarianism och om det fria samhället så finns det ingen brist på litteratur. Undersökningsområdet är gigantiskt och kan ses ur flera olika perspektiv. Men ändå finns det viss litteratur som är mer relevant än andra, och då tid är dyrbar kan man inte ta till sig allt, varför jag tänkte det skulle vara bra med en litteraturlista. Först bör jag dock ta upp några listor som mer rutinerade libertarianer sammanställt.
About Market Anarchism av Roderick Long
Anarcho-Capitalism: An Annotated Bibliography av Hans-Hermann Hoppe
Classical Readings on Anarchy av Justin Ptak
Political Economy and Public Policy II (hette förr "The Economics of Anarchy") av Peter Leeson
Readings on Anarchy av Art Carden
Den som ger sig in i den här litteraturen har att läsa ett bra tag framöver. Min egen lista tänkte jag presentera tematiskt.

Om människan
För att kunna förstå samhället gäller det att man förstår människan som en social varelse. Här skulle jag rekommendera The Moral Animal av Robert Wright, The Selfish Gene av Richard Dawkin, Endogenous Morality av Bruce Benson samt Robin Hanson om signalering (här, här, här och allt han skrivit om det på sin blogg). Temat som knyter samman texterna är hur våra moraliska åsikter fundamentalt vilar på ekonomiska överväganden, först hur evolutionen skapat ett moraliskt fundament och sedan hur vi anpassar detta till livet i samhället. Moral må vara något som man kan tala om som en etisk disciplin, men rent praktiskt styrs den av de begränsningar man finner av ens miljö. Vilket ändå är okej, då människan har ett genetiskt och skulle även kunna ha ett socialt intresse i att vilja alla människor väl, om än att intresset inte sträcker sig så otroligt långt.

Om ekonomin
Den första boken jag kan rekommendera här är Capitalism av George Reisman. Många rekommenderar Mises Human Action eller Rothbards Man, Economy, and State, och även om de är bra föredrar jag Reisman eftersom han talar om något så viktigt, nämligen produktionen av välstånd och dess förutsättningar. Då den är lite mastig kan jag rekommendera att bara läsa de viktigaste kapitlen: kapitel 4 (grundläggande om arbetsfördelningens fördelar), kapitel 5-B (om pristeori), kapitel 6 (några ekonomiska lagar, eller uniformitetsprinciper som han kallar det), kapitel 7 (om prisreglering), s.414-7 (om kostnad och kopplingen till marginalnytta), 14-B (om löner, pristeori). Som komplement fungerar Rothbards Power and Market utmärkt, samt de två första kapitlena ifrån Man, Economy, and State.

Den andra boken jag kan rekommendera är The Voluntary City editerad av David Beito, Peter Gordon och Alexander Tabarrok. Denna tar upp hur olika saker som idag sköts av staten förr producerades privat, exempelvis "socialförsäkringar", undervisning, domstolar och vägar. The Independent Institute har hållit ett seminarium om boken, se här. Andra bra böcker på det här temat är From Mutual Aid to the Welfare State av David Beito, Good Money av George Selgin (se föreläsning här) och Education Without the State och The Beautiful Tree av James Tooley.

En tredje riktigt bra bok om samhället och ekonomin är The Rational Optimist av Matt Ridley. Utöver att förklara hur välstånd skapas, och hur det beror på arbetsfördelning och handel, går han kort igenom människans historia och ger en bild av hur människan utvecklades. Dessutom undersöker han några rädslor vissa har om framtiden, som att maten eller naturresurserna skall ta slut, och finner överlag att det finns rationella skäl att tro att mänskligheten kommer lösa dessa problem. Lyssna på en intervju med Ridley här. Två böcker som kör lite på samma tema som Ridley är När människan skapade världen av Johan Norberg och Världens verkliga tillstånd av Björn Lomborg.

Om staten
Några bra texter här är Robert Carneiros A Theory of the Origin of the State, Murray Rothbards Anatomy of the State och Martin van Crevelds The Rise and Decline of the State. Dock är den "stat" som Creveld och Carneiro diskuterar olika; Carneiro skriver om "stationära banditer" medan Creveld skriver om lagstiftar-/våldsmonopolister. Kort sammanfattat säger Carneiro att "stationära banditer"/stater uppkom när en grupp erövrade en annan grupp och när det erövrade området hade fler ekonomiska resurser än andra fria områden. Creveld säger att stater, som byråkratiska organisationer med våldsmonopol, uppkom i Europa efter medeltiden när kungarna slagit ut de konkurrenter som fanns - de fria städerna, adeln, Hansan och kyrkan. Rothbard ger en beskrivning av dagens stater, som är både stationära banditer och våldsmonopolister, och hur dessa fungerar och behåller sin makt.

Om det statslösa samhället
För ett tag sedan skrev jag ett längre försvar för anarkokapitalismen, där jag tog med en del litteratur. Här följer litteraturen, dock utan någon närmre beskrivning, som finns i det andra inlägget:

Law, Legislation and Liberty vol. 1 av F.A. Hayek
The Structure of Liberty av Randy Barnett
Extraterritoriality - Its Rise and Its Decline av Shih Shun Liu (se en utmärkt recension här)
Law and revolution: The Formation of the Western Legal System av Harold J. Berman
The European Miracle av Ralph Raico
The European Miracle av Eric Jones
To Serve and Protect, To Arbitrate or to Litigate och The Enterprise of Law av Bruce L. Benson
Public Choice and the Economic Analysis of Anarchy av Benjamin Powell och Edward Stringham
Private creation and enforcement of law, Law as a PLänkrivate Good och Anarchy and Efficient Law av David Friedman
Viking Age Iceland av Jesse Byock
An American Experiment in Anarcho-Capitalism: The Not So Wild-Wild West och The Not So Wild-Wild West: Property Rights on the Frontier av Terry L. Anderson och Peter J. Hill
Somalia: Economy Without State av Petter Little
Better Off Stateless: Somalia Before and After Government Collapse av Peter Leeson
Somalia After State Collapse: Chaos or Improvement? av Benjamin Powell, Ryan Ford och Alex Nowrasteh
The Law of the Somalis av Michael van Notten

Av dessa rekommenderar jag främst någon av Bruce L. Bensons båda böcker, artikeln av Powell och Stringham samt Barnetts bok.

Som ett sista tips, kan jag rekommendera i princip allt som Eliezer Yudkowsky skrivit, men i synnerhet hans mästerverk Harry Potter and the Methods of Rationality. Detta då han ofta skriver om ett vettigt sätt att förhålla sig till informationssökande och hans texter fungerar därför som en utmärkt guide för den som vill tänka rationellt i allmänhet. Dessutom är boken så otroligt spännande och alltigenom lysande! Mycket bättre än originalet.

1 kommentar:

  1. Har kommit ca 350 sidor in i Harry Potter a.t.m.o.r. nu, och den är verkligen riktigt bra!

    SvaraRadera