torsdag 21 juli 2011

Att inte ta hänsyn till institutioner

"Hur kan du vara för att man ska kunna få ta droger hur som helst? Förstår du inte hur mycket problem det skapar? En kusin till mig tog amfetamin, blev beroende och har blivit skadad för livet av den drogen. Är det inte uppenbart att det är fel med droger?"
Efter att jag berättade för en bekant att jag var en anka fick jag (ungefär) ovanstående fråga riktad till mig. Då vill jag minnas att jag gav ett något klumpigt formulerat svar, som jag tänkte lägga fram med, förhoppningsvis, lite mer klarhet här.

Argumentet, som min bekanta tog upp, var att användning av droger är farligt, vilket borde vara uppenbart för alla. Så hur kan libertarianer och andra drogliberaler vara för en legalisering? Som jag uppfattar argumentet - vilket kanske är fel och som jag tar upp nedan - så går det ut på att droger idag orsakar definitiva problem och bör därför fortsätta vara olagliga. Ja, droganvändning är helt klart dåligt för många individer. Det skulle jag inte vilja säga emot, efter att ha läst ett flertal berättelser av droganvändare som haft negativa erfarenheter. Men, slutsatsen håller inte. Varför?

Problemet är att även om man kan hitta exempel på att någon tar skada av droganvändning i dagens samhällsmiljö, så visar detta inte att droganvändning i någon annan miljö kommer orsaka lika stor eller större skada. Argumentet verkar alltså anta att om droger legaliserades så skulle folk använda det i liknande situationer som idag, och folk skulle styras av liknande incitament, så att samma resultat uppstår. Möjligtvis antar argumentet att fler skulle använda droger, och att legaliseringen därför leder till att fler blir missbrukare. Men man kan inte anta att droganvändningen bara ändras på ett sätt, ifall det blev lagligt. För om det skulle bli lagligt kommer hela samhället att förändras. Givetvis, priset på de flesta droger skulle sjunka drastiskt, men även andra viktiga aspekter skulle ändras: de skulle säljas i en mer öppen miljö, det skulle finnas andra kontroller över deras kvalitet, folks åsikter om droger och droganvändning skulle vara annorlunda och folk skulle agera annorlunda ifall någon upptäcktes missbruka droger.

Allt detta leder till att den som funderar att använda droger skulle vara i en helt annan miljö och har helt andra möjligheter att be andra om hjälp ifall denne hamnar i kläm. Om det stämmer, då måste det även stämma att alla som idag har problem med droger skulle ha agerat helt annorlunda än vad de gjorde. Eller, uttryckt annorlunda, ingen som idag har problem med droger, skulle haft dessa problem i ett drogliberalt samhälle. De som idag har haft negativa erfarenheter av narkotika, har inte haft det för att vi lever i ett fritt samhälle, utan just för att det inskränker individens rätt att bruka och sälja dessa ämnen.

Min presentation har kanske varit lite lång, för en så, verkar det som, uppenbar slutsats. Men nu när jag gjort det kan jag med extra skärpa säga att min bekantas argument faktiskt är helt uppåt väggarna! Det är bakvänt, omvänt, upp-och-ned! Om något så borde det faktum att folk tar skada i dagens politiska miljö visa att det är den miljön som är dålig - inte en helt annan! Att ta drogmissbrukare i dagens Sverige som ett bevis för att drogliberalism är dåligt är lika träffande som att ta bilolyckor i dagens Sverige som ett bevis för att privata vägar är dåligt.

Men, kan den resonlige säga, om det nu är så uppenbart det du säger, är det inte så att du misstolkat argumentet? Kan det inte vara så att det min bekanta tänkte säga (men inte hann, eller som jag missade) är att samma problem, men fler, skulle uppstå under libertarianism? Det kan visst vara så, men som jag redan visat måste det argumentet antingen obefogat anta att endast några få saker skulle förändras med en legalisering, eller så bygger det på ett längre resonemang som visar att även i en radikalt annorlunda miljö så kommer folk att hantera droger lika dåligt eller sämre än idag. Men för att göra det här senare argumentet krävs det en mycket högre nivå av förståelse för hur samhället och individer fungerar, än det argument jag fick ta del av. Detta eftersom det längre argumentet kräver en så mycket större förståelse att det helt enkelt borde ta längre tid att förklara det. Det ursprungliga argumentet, även om det är felaktigt, är enkelt och verkar nå sitt mål direkt.

Jag tror att det här felaktiga argumentet går hem hos många, och att det även finns i många andra varianter än det jag diskuterar här. Så för att få full förståelse över det kommer det här igen, i abstrakt form:
1. Det är förbjudet att göra X.
2. Folk hamnar i problem när de gör X.
3. Detta visar att det är fel att legalisera X.
Men sofismen hade, som jag noterade ovan, ett implicit antagande, så att det troligtvis ser ut så här:
1. Det är förbjudet att göra X.
2. Folk hamnar i problem när de gör X.
3. En legalisering av X leder endast till att fler använder X på liknande sätt som sker idag.
4. Detta visar att det är fel att legalisera X.
Men detta är uppenbart falskt, då samhället skulle se bra annorlunda ut om droger vore legaliserade. Slutligen, här kommer det mest respektabla resonemanget:
1. Det är förbjudet att göra X.
2. Folk hamnar i problem när de gör X.
3. En legalisering av X leder till ett helt annat samhälle, men folk kommer ändå hamna i liknande problem som förr, fast det kommer att drabba fler personer.
4. Detta visar att det är fel att legalisera X.
Problemet här är förstås att ingen, någonsin visat att det är rimligt att förvänta sig att (3) stämmer. Men, den som vill komma med det här argumentet, blir inte hjälpt i sitt argumenterande av att hänvisa till problem i dagens värld, annat än som illustration av vilka problem som det kan leda till.

Nu kan man fråga sig om det här argumentet verkligen används så ofta av folk. Kanske inte, men det finns några som verkar använda det. En är objektivisten Carl Svanberg, som försökte visa att anarkokapitalism är dåligt. Varför då? Jo, för att i vissa stater - han tar New York i slutet av 1800-talet som ett exempel - har folk ibland brutit mot statens suveränitet och "tagit lagen i egna händer". Alltså, att den ordning som en stat är tänkt att upprätthålla kan (temporärt) upplösas är inte ett problem med staten, utan det är ett problem med en annan icke-existerande social ordning.

EDIT: Jag tror att jag inskränkte mig i onödan till frågan om legalisering när det gäller det här felslutet. För vissa använder liknande argument för andra problem här i världen när de vill visa att ett fritt samhälle är dåligt. Rent generellt tar de alltså exempel på dåliga saker som sker i en reglerad/ej fri miljö som bevis på att en fri miljö är dålig.

Jag tänkte uppdatera inlägget med exempel som jag stöter på: En bekant tog upp att en gangster låtit mörda kanske 1 500 personer i samband med dennes droghandel och menade att detta våld och elände är anledning att inte legalisera (och att drogliberalerna indirekt stödjer gangstern genom att förespråka legalisering). I dokumentären The Yes Men så kritiseras den fria marknaden för att ligga bakom en hemsk industriolycka i Bhopal, Indien, som då (1984) hade en ekonomisk frihet på runt 5,0.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar