torsdag 19 april 2012

Utilitarism > altruism

Det finns olika definitioner av altruism, men de centrerar kring tanken att man borde hjälpa andra, även på bekostnad av sitt eget välmående. En extrem variant av det här föreslogs vara ett etiskt ideal först av August Comte. Enligt den här doktrinen verkar den enskilde individen som agerar inte ha någon moralisk förpliktelse till att ta hand om sig själv, eller överväga sitt eget välmående när denne agerar:
James Fisher, in his article "Ethics" in the Internet Encyclopedia of Philosophy, states the altruist dictum as: "An action is morally right if the consequences of that action are more favorable than unfavorable to everyone except the agent."
Alltså, om du kan välja mellan att göra så att fem personer får en ökad lycka med 4 enheter var å ena sidan eller så att du och dessa fem personer får 3,9 enheter lycka var, då skall du välja det förra alternativet. Den lycka du upplever som enskild individ är alltså inte intressant utifrån ett moraliskt perspektiv.

Jag har aldrig stött på någon som har den här åsikten, så det känns lite överflödigt att kritisera inställningen. Men, jag tycker att en kritik av det har en bra poäng som jag tänker ta upp i ett annat inlägg. Lika bra då att skriva upp det på två ställen.

Vad är då problemet med altruism? Jo, det fundamentalt problematiska med det är att den ser att alla människor (samt kanske även alla tänkande och kännande varelser) har ett moraliskt värde, förutom du. Det innebär att alla innerst inne ser sig själva som moraliskt utan värde, men av någon anledning ser de att andra har ett sådant värde. Det här är ett väldigt egocentriskt perspektiv, för vad är det egentligen som gör att en själv är så speciell att moralens lagar inkluderar alla förutom en själv?

Om det är så att det är bra att göra något för andra, varför blir det inte bra om detsamma även inträffar en själv? Gissningsvis finns det något i det här systemet som bygger på en individuell plikt att hjälpa andra, men återigen, varför kan man inte se samma plikt gälla för en själv? Är det så att andra människor är fundamentalt annorlunda från en själv? Jag kan inte se att så är fallet, och därför föredrar jag utilitarism framför altruism. Detta då den senare inkluderar allas välbefinnande i kalkyleringen av vilken hadling man skall utföra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar