onsdag 25 april 2012

Jag skriver på mises.se

Extraterritorialitet är en rättsprincip som innebär att lagarna man lyder under, följer ens person, istället för något område. Under ett sådant system skulle, exempelvis, tyskar i Sverige leva under tysk lag, medan svenskar i Tyskland skulle leva under svensk lag. Tysk eller svensk lag syftar alltså inte på lagen som gäller i Tyskland eller Sverige, utan på lagen som gäller för tyskar eller svenskar. När två personer med olika lagar har en tvist med varandra, bedöms det fallet enligt en lag som båda parter på förhand gått med på. Alternativt följer de någon princip, som kommit till genom sedvänja, och som säger i vems domstol fallet skall tas upp i.
Den här artikeln ger rätt så viktig information för den som är intresserade av polycentriska samhällen, som ett anarkokapitalistiskt samhälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar