onsdag 30 maj 2012

Några problem med svenska staten


Den svenska staten sköter många av sina uppgifter dåligt. Många uppgifter borde den inte sköta alls, för de orsakar bekymmer och lidande för människor som inte förtjänar att bli skadade. Eftersom staten gör så mycket, kan det vara svårt att hålla koll på allt negativt den sysslar med. Här kommer en, på intet sätt, komplett lista över allt dåligt den gör. Den tar inte heller nödvändigtvis upp de värsta brotten. Listan är lite för min egen del då jag tänkt göra ett längre inlägg om detta på OFUSS. Den borde även kunna övertyga människor om att det är värt tiden att undersöka alternativ till dagens politiska styre, och att vara mer öppen med att (ifall man stöttar dagens styre överlag) man kan ha fel om att det är ett bra system.
 • Den statliga sjukvården
  Långa köer för att opereras
  - Den som blir skadad så att det kräver en operation kan ibland vänta i år för detta. Ny lagstiftning ("Kömiljarden" och "Vårdgarantin") verkar ha gjort att kötiderna minskat, men enligt Socialstyrelsen får mer än 10,5% av svenskarna vänta i mer än tre månader (efter att ha diskuterat med en läkare) på att få en operation. Detta kan jämföras med veterinärkliniker, som oftast är privatägda, och där patienterna kan bli opererade efter bara en dag.
  Folk dör på grund av dåliga rutiner på SOS Alarm/112 - Folk kan ringa för att försöka få hjälp och inte bli trodda av personalen, och som då inte skickar iväg en ambulans. SOS Alarm är ett aktiebolag men ägs av, och är en del av, "det offentliga".
  Folk dör av misstag som går att undvika - Enligt dåvarande socialministern Göran Hägglund skall upp till 3 000 människor dö i vården i onödan, av misstag som går att undvika. Den nya lag som han hjälpte till att skapa har lett till att ca 40 personer om dagen skickar in en anmälan om misskötsel i vården.
  Staten instruerar sin personal till att få folk att inte söka vård - Till skillnad från privata företag vill staten helst inte att du använder "offentliga" tjänster. För, som enskild användare är du inte någon kund för staten, du är en kostnad.
  Ovilja att lindra folks smärtor - Läkare verkar på rutin nedvärdera eller inte sätta speciell tillit till en patients påstående om att denna lider. Detta kommer troligtvis delvis ifrån en ovilja att ge ut narkotika (opiofobi kallas det, vilket Socialstyrlsen erkänt är ett problem) men kanske också för att det är ett enkelt sätt att spara pengar för staten.
  Statens sjukvård är hopplöst ineffektiv - En belysande anekdot.
 • Den statliga polisen
  Polisen utreder få brott och hittar sällan gärningsmannen (I, II, III) - Det är osäkert idag hur många brott som verkligen blir utredda och där en gärningsman hittas. Genomsnittet verkar ligga någonstans mellan 6-16%.
  Polisen missköter sig - Polisen missköter sig; de agerar olämpligt och vidrigt. De senaste åren har det rapporterats i tidningar om poliser som hotar fotografer, slår folk som filmar deras beteende, tar råd från sierskor för att lösa brott, smygfilmar sina kollegor när de byter om, begår brott och frias i domstol, misshandlar medborgare, misshandlar fyllon, misshandlar folk de gripit, misshandlar folk de arresterat, klär av flickor i arresten, pepparsprejat epilektiker, tvingar flyktingar till att ha sex mot att inte berätta om dem, våldtagit minderåriga, läcker ut hemlig information, sålt stöldgods samt stulit värdesaker som polisen förvarat åt brottsoffer och andra som drabbats av olycka.
  Polisen behandlar folk som de arresterar väldigt illa, såpass att de arresterade ibland dör
  - Det händer ibland att personer som blir arresterade av polisen dör i deras "omsorg". Problemet är inte att polisen ibland tar hand om personer som bara råkar dö, utan att det verkar som att det är just polisens hantering av dessa individer som gör att de dör. (Exempelvis Osmo Vallo, 1995, och Johan Liljeqvist, 2008.)
  Ankdammen: Den statliga polisen - Niclas Wennerdal och jag tar översiktligt upp problemen med polisen i detta podcastavsnitt.
 • Välfärdsstaten
  Försäkringskassan nekar folk pengar för sjukförsäkringen
  - Detta leder till stora problem för flera människor, vilka har knuffats bort från det statliga skyddsnätet, då de har förlitat sig på att staten skulle hjälpa dem. Socialförsäkringssystemet tre främsta problem är att det består av a) vitt skilda komponenter som konkurrerar med varandra vad gäller belastning på socialförsäkringen, och b) är uppbyggt att finansieras av skatter samt ett visst mått tillväxt som skatterna i sig på sikt hämmar , samt c) att staten använder pengar ämnat för socialförsäkringar till annat.
  Dålig service i äldrevården - I äldrevården misshandlar, hånar och ignorerar personalen sina kunder. På vissa ställen är maten usel och det är bara nyligen som hemmen kunnat servera alkohol fritt utan tillstånd.
  Missbruksvården är skadlig - Olika svenska anstalter har blivit kritiserade för bl.a. långa kötider och för få platser tillgängliga, att inte ha kunnig personal för att hjälpa folk, att inte hjälpa utsatta personer (så att de dör i vissa fall), dålig uppföljning av hur det går för missbrukare, att använda sig av ovetenskapliga metoder samt för övergrepp och hjärntvätt. Det verkar som om kvaliteten på dessa anstalter skiljer sig rejält. Alternativt är alla dåliga, fast på olika sätt.
  Dålig service i skolan - Mer än var tionde elev i Sverige får inte godkänt i matte, svenska eller engelska när de går ut nian; lika många är ibland rädda för att gå till skolan p.g.a. mobbning; skolutbildningen är tråkig och stimulerar inte de begåvade, samtidigt som någon rektor inte tycker att barn skall lära sig hos sina föräldrar då skolan skall ge en likvärdig utbildning till alla barn.
 • Statens maskineri och byråkrati
  Myndigheter sprider politisk propaganda
  - Svenska myndigheter ger ut information i syfte att försöka övertyga folket om att deras tjänster är nödvändiga, vilket även inkluderar propaganda för att deras verksamhet är bra för folket. Enligt en rapport från Timbro skall myndigheterna år 2004 ha använt drygt 2 miljarder för sådan "idéproduktion". Vissa produktioner kanske de själva ser som ironisk, men om de ser det, varför är de sådana moraliska monster att de fortsätter stötta skiten?
  Onödiga myndigheter - År 2006 gjorde svenska staten en undersökning för att se hur många myndigheter de hade. 2010 skall det finnas iaf 490 myndigheter enligt SCB. Huruvida alla är nödvändiga eller positiva behöver undersökas. Några kandidater presenteras i länken; här visas några myndigheters budgetar.
  Korruption och missförhållanden i offentlig verksamhet - Ett antal svenska politiker ger uppdrag till privata firmor efter att ha fått mutor för det; vissa kommuner säljer ut offentlig verksamhet till extrema lågpriser; väldigt många myndigheter slösar med skattepengar (som med höga förmåner till sina anställda); och flera institutioner missbrukar sin maktposition mot individen.
 • Annan statlig produktion
  Enligt en SVT-rapport skall 100 000 svenskar sitta i bilköer varje dag, och enligt en annan rapport kostar bilköerna 15 miljoner i veckan (och då räknar man inte med trafikanternas irritation). RT rapporterar att svenskarna spenderar ca 350 000 timmar i veckan i bilköer. När man frågar folk i USA vilken vardaglig aktivitet de tycker minst om så hamnar "trafikera" högst upp, vilket nog även gäller för svenskar. Detta är ett solklart exempel på att inte prissätta en tjänst/vara och att den då allokeras efter någon annan princip. Flertalet ekonomer är överens om att prissättning skulle minska problemet, vilket man skulle få om vägarna vore privata.
  De svenska fängelserna har ett antal problem: de och kriminal"vården" har kritiserats för att de är ineffektiva, för att fångar kan begå våld där, för att "vårdarna" trakasserar fångarna samt för att fångarna blir alltför isolerade i häkten och kan begå självmord där. Se även: Hur är det att sitta i ett svenskt fängelse?

Vad säger det egentligen att man kan presentera en sådan här lista? Det uppenbara är att staten har klara och tydliga brister. Det minst lika viktiga är att dessa problem troligtvis är av systematisk karaktär, alltså att de inte beror på vilka specifika personer som leder staten, utan att de kommer av hur systemet är uppbyggt. Detta är precis vad man borde förvänta sig, ifall man studerat lite ekonomi om hur staten fungerar och vilka dåliga incitament folket som arbetar i den har för att leverera bra tjänster till folket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar