torsdag 17 maj 2012

Användning av vägar behöver prissättas

I närheten av där mina föräldrar bor går en väg mellan två små orter. Vägen är liten och trafikeras vanligtvis bara av de som bor där. Men det visar sig att det går snabbare för långtradare att köra på denna väg än att ta en omväg på en större väg. Hallandsposten berättar i en notis (den 16/5 2012) att vägen har en massa hål och är i allmänt dåligt skick. De närboende menar att detta beror just på den tunga trafiken som går där.

Jag vet inte om deras tolkning stämmer eller inte, men det verkar inte helt osannolikt. Om så pekar det på ett uppenbart problem med de statliga vägarna: dessa vägar behandlas som offentliga pooler; alla kan ta del av dem, men ingen hushåller med vägarna som resurser. Det leder till ett överutnyttjande av resurserna när, som i det här fallet, det finns en högre efterfrågan på dem.

Långtradarna hade kunnat ta en annan väg, som sagt. Det hade tagit de lite längre tid, men vägen är mycket bättre underbyggd och hade troligtvis tagit mindre skada av att de kört där. Utifrån ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv måste långtradarna antingen köra på den mindre vägen, eller den större. Och det är här som fördelen med privata vägar kommer in: om man haft privata vägar hade varje fordon fått betala för att använda vägen. Och de som orsakat en större skada på vägen hade nog fått betala ett högre pris på den (vilket var brukligt för privata vägar under 1800-talet i USA).

Om alla bilförare fått betala för att köra på en väg hade det lätt till en bättre användning av vägarna, som resurs. Ifall det hade kostat mer att köra på väg A än B (för att bilen man har skadar väg A mer än väg B) då kör man mer på den förra än på den senare. Det är en stor förbättring, och det är en som det nuvarande systemet inte kan lösa ordentligt (lösningar på liknande problem är att förbjuda långtradare under vissa tider). Det är inte nödvändigtvis så att det är bättre att köra på väg B (som tål tyngre trafik bättre), men just nu finns det inget sätt att veta om det är mer ekonomiskt lönsamt att göra det eller inte. Det finns ingen prissättning av resurserna; kostnaden för att använda dem mäts inte och därför är det rätt troligt att de slösas med. Dagens system är alltså uppbyggt för att folk skall slösa resurser. För egen del föredrar jag privata vägar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar