onsdag 19 oktober 2011

Ett frihetligt sätt att lösa politik på

Nu i dagarna när Occupy Wall Street-rörelsen blivit internationell (och svensk!), och det hörs röster för förändring, hur, kan man undra, är detta tänkt att ske? Hur skall den rörelse som satts i rullning kunna utmynna i någon politisk förändring?

Jag frågar, då politiska förändringar är sega. De kräver antingen att man övertygar tillräckligt många om det korrekta i sin sak - eller tillräckligt många politiker att man har tillräckligt många väljare med sig. Kan OWS-rörelsen verkligen förvänta sig att de kan förändra världen, i dagens politiska system?

De som ledde protesterna här i Göteborg hade en liten bild som den här nedan:


Varför är det just kapitalism som utmålas som boven? Borde man inte lika väl kunna säga att det är det politiska systemet som kraschat, nämligen dagens form av demokrati? Visst, det är statskapitalismen som gjort att vi hamnat i det här läget, men det är det demokratiska systemet som hindrar de som vill leva under andra ekonomisk-politiska system från att göra det!

Mer precist, det som hindrar folk från att effektivt bygga och leva under bättre politiska system är svenska statens suveränitet över hela det område som kallas Sverige. Måste svenska staten ha kontroll över varenda hektar? Nej, den skulle klara sig gott även om några områden inte stod under dess makt.

Så, vad borde folket från OWS-rörelsen, och andra radikala grupper, göra för att försöka skapa ett bättre samhälle? Kan de uppnå sina mål genom att försöka påverka politiken i dagens system? Låt de göra så, och i den mån att vi delar samma grundläggande värderingar, hoppas jag att det går bra för dem! Men, om man inte tror på detta, vad är då det mest effektiva sättet som man kan uppnå sitt mål på?

Låt mig föreslå att systemskiftet inte bör äga rum genom dagens korrupta system - som trots allt hjälpt med att låta det ekonomiska systemet slå dåligt. Istället, låt förändringen ske på marken, genom individuellt agerande och frivilligt samarbete. Låt förändringen ske genom att man direkt prövar de politisk-ekonomiska system man vill leva under! Gör det själva, och visa för andra rent praktiskt att era idéer också skulle kunna fungera för alla andra i samhället!

Stöd varje människas rätt att träda ut ur det politiska system hon fötts i! Stöd varje människas rätt till självbestämmande! Stöd rätten att frihetligt träda ut ur staten!

Idag finns det, såvitt jag vet, endast en förening som kämpar för den här rätten: Organisationen för frihetligt utträde ur svenska staten (OFUSS). Ifall du inte tror att du kan ändra dagens politik tillräckligt fort genom att vänta på demokratins slöa process, överväg att gå med i den här gruppen.

Occupy Linköping skriver på sin hemsida:
Tillsammans med rörelser över hela världen kräver vi...verklig demokrati och en verkligt fri ekonomi!

Vi uppmanar alla att påbörja arbetet med att skapa en annan ekonomi. Protestera, diskutera eller visa konkret på nya sätt att organisera ekonomin och det politiska samtalet. Det är nu det börjar.
För att kunna visa hur en verkligt fri ekonomi och demokrati skulle fungera måste vi först ha friheten att experimentera. Den friheten tror jag man vinner enklast genom att vinna rätten till frihetligt utträde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar