lördag 8 oktober 2011

Ankdammen: Djurrätt och liberalism

I det nya avsnittet av Ankdammen diskuterar jag och Daniel Berntsson frågan om vilka rättigheter man borde ge till djur. Enligt klassisk libertariansk tradition så har inte djur rättigheter då de saknar ett lika rationellt sinne som de flesta människor har. Är det här perspektivet rimligt? Har vi inte en skyldighet att ta vara på alla kännande varelsers intressen i våra beräkningar?

Daniel Berntsson driver, tillsammans med Fredrik Strömberg, anonymiseringstjänsten Mullvad.



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar