onsdag 19 oktober 2011

En praktisk fråga om frihetligt utträde

Anta att vi separatister lyckas med vårt mål med att träda ut ur svenska staten, skulle man då som enskild person kunna tjäna tillräckligt med pengar för att det vore värt det? Är livet utanför det statliga skyddsnätet tillfredsställande nog för alla som skulle vilja leva fritt?

Det här måste nog ses som den viktigaste praktiska frågan för alla som förespåkar ett frihetligt utträde ur svenska staten. För, kan vi inte ge ett positivt svar på den här frågan, ge goda skäl att tro att ett utträde inte bara är rätt utan även praktiskt, då verkar det inte finnas något skäl till att ens försöka sig på det. Varför göra det rättsligt möjligt för en att leva fritt, om det ändå inte är praktiskt möjligt?

Så, i detta blogginlägg tänkte jag lägga fram några argument om varför vi borde förvänta oss att en frihetlig secession skulle göra det praktiskt för, i längden, vem som helst att gå ut ur svenska staten samt leva ett gott och rikt liv. Jag borde betona i längden då en secession, om den har rättsligt stöd, kommer att ske gradvis och den som skulle kunna leva väl i ett fritt samhälle kanske inte skulle klara sig lika väl om denne vore först med det. Ett fritt samhälle skulle ha andra institutioner än dagens för att göra livet mer bekvämligt, men det skulle ta tid. Och i valet mellan statens system och ett som inte finns än kanske många väljer det första, helt rationellt. Så, det jag skall argumentera för här är att det är möjligt att tjäna pengar för de första som träder ut ur svenska staten.

Först lite om varför jag fokuserar så på att tjäna pengar. Består inte det goda livet av mer än det? Förvisso, men för att vara praktisk (eller rent krass) så är det just möjligheten att tjäna pengar som gör det möjligt för en att köpa in de varor och tjänster som i sig kanske inte gör livet värt att leva, men som definitivt gör det tillräckligt bekvämligt. Min tanke är att om man kan visa att det är möjligt att tjäna pengar som statslös, då borde resten också kunna lösa sig.

Vad kan man företa sig?
Till huvudfrågan då: Vad behövs för att man skall kunna tjäna pengar utan statens hjälp? Rent konkret behöver man egentligen samma sak som vilket annat företag som säljer varor till marknaden: en bra affärsidé, tillräckligt med pengar för en invstering och tillgång till en marknad man kan sälja till. Frågan om en secession kan vara praktisk för de första utträdarna kan alltså omformuleras som en investeringsfråga. Låt oss då kika på ett fall om endast några få personer går ur staten; finns det någon investeringsmöjlighet som dessa kan implementera och tjäna bra med pengar på?

Jag tror att svaret på den här frågan borde vara uppenbar. Åtminstone ifall det är så att personerna har trätt ur extraterritoriellt från staten eller ifall det landområde som är utanför statens kontroll kan vara var som helst. För, betänk, skulle det inte vara en smal sak att bara öppna en butik, vilken som helst, driva den enligt väl kända regler, och sedan gå med vinst genom att man slipper betala alla bolags- och arbetsskatter? Enligt vad jag förstått så försvinner runt 40-50% av vinsten från en enskild firma i skatt, och lite mer ifall man driver firman som ett AB (om man driver den på egen hand och betalar ut vinsten i lön till sig själv). Det innebär att man borde förvänta sig få dubbelt så hög vinst på att driva ett privat företag.

Räcker denna högre vinst för att täcka alla extra kostnader som man nu inte får "gratis" eller subventionerat av staten? Det finns vissa studier som försöker beräkna hur mycket man får tillbaka från staten för alla skatter man lägger in. Jag vill minnas att man får tillbaka i genomsnitt runt 85% eller något däromkring - jag kan inte hitta någon artikel om det. Det innebär att staten i regel slösar bort ens pengar vilket innebär att det på förhand ser ut som om man har mycket att tjäna på att träda ur staten. Om man lägger därtill att det staten producerar inte är det främsta (eller ens något!) man önskar konsumera (slipstensmuseum, och massa annat) verkar det rimligt att denna ökade vinst räcker gott nog för att kunna köpa privat sjukvård, utbildning och socialförsäkring.

Det svåraste fallet
Men ovanstående enkla fall är ju inte den enda möjligheten. Ponera att svenska staten endast går med på att låta oss bryta oss ur från en högst ogästvänlig plats, långt bort från civilisationen (och de väldigt viktiga marknaderna). Skulle det då gå att producera något där och frakta det till någon marknad och gå med en rejäl vinst på det?

Uppenbarligen skulle det här inte vara lika lönsamt. Det finns vissa varor man nog skulle kunna producera och fortfarande få en fantastisk vinst, då de har ett orimligt högt pris i det svenska samhället i förhållande till sina kostnader. Men, då jag antar att flertalet libertarianer inte vill träda ut ur staten för att syssla med sådant är det bäst att begränsa diskussionen till vanliga varor.

Det stora problemet i det här fallet är att man måste producera något till andra producenter, istället för till konsumenter, samt att företaget måste ha rejäla investeringar bakom sig. Men, är detta verkligen ett bekymmer? Inte enligt ekonomen Scott Shane, författaren till The Illusions of Entrepreneurship. Från en recension av denna:
[F]ailed entrepreneurs … violate all kids of established principles of new-business formation. New-business success is clearly correlated with the size of initial capitalization. But failed entrepreneurs tend to be wildly undercapitalized. ... Ninety percent of the fastest-growing companies in the country sell to other businesses: failed entrepreneurs usually try sell to consumers, and, rather than serving consumers that other business have missed, they chase the same people as their competitors do.
Nu skulle inte ett nytt företag långt ute i skogen vara det mest fördelaktiga läget, givetvis. Men, det verkar inte vara en dålig strategi att starta en fabrik där och massproducera varor till andra företag. Vad skulle kunna vara lönsamt? Jag har ingen aning, men gissningsvis finns det något som kan produceras i tillräckligt stora mängder för att avståndet skall vara överstigligt för att göra det lönsamt.

Skulle ett sådant företag kunna locka till sig tillräckligt många investerare då? När det gäller investerare tror jag inte att det finns några bekymmer. Det finns flera företagare med libertarianska åsikter som troligtvis skulle kunna organisera en tillräckligt stor investering. Exempelvis har bröderna Charles G. och David H. Koch donerat runt 196 miljoner dollar till libertarianska rörelser, Peter Thiel har gett en miljon dollar till Seasteading-institutet. Det verkar alltså finnas en vilja bland libertarianska företagare att föra fram den liberala kampen. Det viktiga är nog då inte ifall utbrytarna kan få ihop tillräckligt mycket pengar, utan ifall det finns affärsplaner som är möjliga att utföra.

Jag får lov att erkänna att jag inte kunnat presentera en sådan affärsplan. Något snopet. Men, jag hoppas att jag iaf fått frågan att se rimligare ut än ifall man bara hade föreslagit att starta en industri ute i skogen. Ifall det bara fanns en idé som vore rimlig att uttnytja, verkar ju faktiskt frågan vara klar. Så, jag får väl avsluta med en fråga: Finns det någon sådan affärsidé?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar