torsdag 29 april 2010

Sven-Eric Liedman om Ludvig von Mises

För en månad sedan uppmärksammade jag Sven-Eric Liedmans felaktiga beskrivning av Milton Friedman och nyliberalism. Idag märkte jag att han även skrivit om en annan stor liberal ekonom, nämligen Ludvig von Mises, i sin lilla skrift om frihet Tankens lätthet, tingens tyngd. Här behandlar han Mises text Liberalism och diskuterar främst synen på frihet och samhället som presenteras där. Men innan dess ger han följande beskrivning av Mises ekonomiska syn:
Mycket av det som Mises säger om ekonomin är som en förlaga till det som dagens ekonomer och ekonomijournalister brukar säga. Stora skillnader i inkomst och förmögenhet behöver inte vara en nackdel. Om den samlade rikedomen växer - som den brukar göra under kapitalismen - får också de sämst lottade sin del av tillväxten. Minimilöner motverkar sitt syfte. En begränsad arbetslöshet är bra eftersom lönerna därigenom får ett marknadsmässigt pris. Understöd åt de arbetslösa förvärrar arbetslösheten eftersom arbetarna inte behöver söka nytt arbete.
- s. 75 (min kursivering)
Det kursiverade verkar vara en felaktig beskrivning av Mises åsikt i frågan. I Liberalism diskuterar han, på sidorna 103-108, arbetslöshet som kommer upp tack vare statliga minimilönslagar eller facklig påtryckning för att vissa företag skall ha minimilöner. Ingenstans säger han att arbetslöshet är bra. Men här diskuterar Mises förstås främst den arbetslöshet som uppstår p.g.a. interventioner i marknader, och bara nämner i förbigående arbetslöshet som kan uppstå när marknaden skiftar produktionsformer. Så låt oss se vad han har att säga lite mer ingående om den arbetslöshet som uppstår på den fria marknaden, vilket han skriver om i Human Action. Men i kapitlet där detta behandlas finns inte heller någon moralisk bedömning om den arbetslöshet som kan uppstå på marknaden är bra eller dålig. Faktum är att det skulle ha varit högst anmärkningsvärt ifall ett sådant yttrande fanns, eftersom Mises ansåg att "bra" och "dåligt" endast fanns som enskildas preferenser; arbetslöshet är bra beroende på vilket perspektiv man har. Men, det finns även en annan anledning till att Mises inte skulle ha sagt att arbetslöshet på en fri marknad är bra, och det är för att han menade att marknaden tenderar att gå mot full sysselsättning, vilket Liedman borde ha märkt när han läste Liberalism:
When the relationship between employer and employee is left undisturbed by legislative enactment's or by violent measures on the part of trade unions, the wages paid by the employer for every type of labor are exactly as high as the increment of value that it adds to the materials in production. Wages cannot rise any higher than this because, if they did, the employer could no longer make a profit and hence would be compelled to discontinue a line of production that did not pay. But neither can wages fall any lower, because then the workers would turn to other branches of industry where they would be better rewarded, so that the employer would be forcedto discontinue production because of a labor shortage.

There is, therefore, in the economy always a wage rate at which all workers find employment and every entrepreneur who wishes to undertake some enterprise still profitable at that wage finds workers. This wage rate is customarily called by economists the "static" or "natural" wage. It increases if, other things being equal, the number of workers diminishes; it decreases if, other things being equal, the available quantity of capital for which employment in production is sought suffers any diminution.
- s. 103-104
Han för fram sitt resonemang tydligare i texten Planning for Freedom:
In an unhampered labor market, wage rates are fixed by the interplay of demand and supply at a level at which all those eager to work can finally find jobs. In a free labor market, unemployment is temporary only, and never affects more than a small fraction of the people. There prevails a continuous tendency for unemployment to disappear.
Så, enligt Mises kommer fri lönesättning på arbetsmarknaden, d.v.s. att man har marknadslöner, leda till att arbetslösheten tenderar att försvinna. Detta rimmar illa med att säga att arbetslöshet krävs för att få marknadsmässiga löner.

Annars är Liedmans beskrivning av Mises åsikter, som jag kan se det, korrekt. Man kan ju dock fråga sig hur många ekonomjournalister som verkligen håller med Mises i flertalet av hans åsikter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar