torsdag 22 april 2010

Den saknade historien om handeln

Hur stor del av "vår" historia är om hur samhällen bundits samman, berikats och utvecklats genom handel? Hur stor del handlar om hur de tidiga handelsmännen under medeltiden fick kämpa mot feodala herrar/rövare för att den här ordningen ens kunde uppstå? Och hur mycket av "vår" historia handlar istället om hur härskare och tyranner lade upp hinder för dessa handelsmän och den förändring de förde med sig?

Förhoppningsvis kommer vår historia att handla mer om de förra än de senare! Detta inte bara för att det förra är historien om hur våra samhällen utvecklades och tillåter denna sköna livsstil, utan också för att det är mer roligt att läsa om handelns historia än om maktens. Tror du inte att handelshistoria kan vara intressant? Då vill jag rekommendera följande rader från inledningen till E. Gee Nashs Hansan - Dess historia och romantik:
Hanseförbundets hela historia lämnar så många bevis på mod och äventyrslusta, att den måste fullständigt omskapa våra föreställningar om köpmannaklasserna. Dessa bestodo ingalunda av män, som sutto och kurade bakom sina diskar endast beväpnade med sitt alnmått, utan de utgjordes av kraftiga karlar, som togo sitt liv i sina egna händer, färdades i eländiga båtar över okända farvatten, sålde sina varor i fientligt sinnade städer i främmande land och bodde långa tider bland människor, som sällan sågo dem med blida ögon.

Men likväl ryggade de aldrig tillbaka. De voro födda köpmän och inga faror förmådde hejda dem. Från den första gårdfarihandlaren, som med packningen på sin värkande rygg bedrev sin lilla handel, till de stora köpmansfurstarna, såsom grevarna Fugger i Augsburg, hade handeln ständigt gått framåt, och genom dessa oförskräckta köpmän växte och växte städernas makt och välde, tills det stora handelsförbundet, kallat, hansan, var mäktigare än furstar och konungar.

Detta väldiga förbund, vars grundvalar vilade på uthålligheten och modet hos köpmannaklassen, som historien alltid sett ned på och till dess nackdel jämfört med de väpnade klasserna, blev en makt för alltid i landet. Vem var den störste? Köpmannen, som slet ont och hjälpte till att bygga upp en varaktig borgerlig organisation eller krigaren, som förhärjade Europa och blott lämnade efter sig nöd och förödelse?

Tidevarven igenom ha köpmansklasserna skördat föga berömmelse, och likväl är handelns historia en skildring av fruktbar strävan och vågsamma företag, varigenom många uthålliga, hjältemodiga män satt till livet på sina färder i svåra farvatten under sökandet av nya marknader. Okända ledo de och omkomma de, och deras hjältesaga är visserligen ej den obetydligaste av världens obesjungna odysséer.

Nu har jag inte läst hela boken så jag kan inte gå i godo för att den håller måttet hela vägen. Men början är lovande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar