söndag 9 november 2008

Telefoni och statlig planering

Det här är helt fantastiskt! Den 20 september 1979 kunde man i GP läsa att en ny telefon hade kommit. En fantastisk teknologisk utveckling, med knapptelefonen, kan man tycka. Som Rune Perhman från Televerket uttryckte det, var det "lättare och snabbare att slå ett nummer - samtidigt som man inte så ofta slår fel".

Denna makalösa uppfinning hade Televerket planerat att varje hushåll skulle ha - redan år 2000! =) Givetvis hade de ju mer långsiktiga planer - till 2020! - trots detta lyckades de inte förutse att deras verksamhet i princip lades ner under 90-talet.

Televerket var i början verksam inom telegrafi-branschen, men när de privata telefonnät började inkräkta på deras område (kommunikation mellan städer) var det en klok byråkrat som fick för sig att de skulle göra det som de förbjöd privata entreprenörer från att göra.

1 kommentar: