tisdag 18 november 2008

När staten får bestämma vem som är sjuk

Till årsskiftet kommer staten, via Socialstyrelsen, sluta att definiera vissa sexuella läggningar som sjukdomar. Från DN:

De diagnoser av sexuella beteenden som Socialstyrelsen tar bort vid årsskiftet är: transvestism, fetischism, fetischistisk transvestism, sadomasochism, könsidentitetsstörning i barndomen och multipla störningar av sexuell preferens.

Vad innebär detta? Jo, att staten (gissningsvis från tidigt 1900-tal) fram till nu klassificerat
transvestism, fetischism, fetischistisk transvestism, sadomasochism, könsidentitetsstörning i barndomen och multipla störningar av sexuell preferens som psykiska sjukdomar eller som beteendestörningar. Man kan inte förvänta sig att de politiska processerna skall komma fram till speciellt vetenskapliga definitioner av vad en sjukdom är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar