tisdag 4 november 2008

Polisens ursprung

I Sverige, likt i de flesta länder, utvecklades den moderna polisen under 1800-talet. Jag gissar att de flesta tror att polisen kom till som ett svar på ökad brottslighet; att målet var att gynna befolkningen i stort. Om man kan lita på Dagens Nyheters gamla ledare från 4 januari 1865, så verkar det vara en ohållbar position. Från ledaren Den nya polisen:
Det har knappats funnits någon institution så hatad som polisen - och så förtjent af denna känsla.
Ledaren säger även att under enväldets dagar, under "vanvettiga Gustav Adolf" och "skuggrädde Carl Johan", användes polisen för att "hålla packet i styr". Stephen Davies hävdar i "The Private Provision of Police During the Eighteenth and Nineteenth Centuries", från The Voluntary City, att detta motiv även låg bakom expansionen av polisväsendet i England, så det kan inte vara omöjligt att även svenskarnas härskare hade liknande idéer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar