tisdag 4 november 2008

DN år 1864

De verkar ha haft utgångsläget rätt. Ur deras första ledare från 23 december 1864:
[Det är] redaktionens afsigt att med allvar behandla tidens och landets stora frågor, om än i allmänhet i kortare uppsatser. I alla frågor är friheten vår lösen och vårt mål. Vägen dit är lång och många grindar hejda vandringen.

...

Det är [under fred] man diskuterar frågorna: om konungadömet med guds nåde är ovillkorlingen nyttigt, och nödigt: om folken ej kunna lefva lyckliga utan stående härar och ruinerande pansarflottor: om det verkligen är oundgängligt för de nio tiondedelarnas sällhet att de regeras af en liten bråkldel af de återstående tiondedelen: om icke slägtena kunna uppfostras efter andra metoder, än medeltidens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar