torsdag 7 mars 2013

Ankdammen: Om marknadslag


Hur skulle ett samhälle fungera, där det inte fanns någon stat som upprätthåller lagar utan det görs av privata firmor istället? I det här avsnittet diskuterar Niclas och jag hur ett samhälle skulle kunna producera lagar genom köpslagningar mellan individer om vilka lagar de är beredda att betala för att upprätthålla - d.v.s. marknadslag. Vi tar upp några exempel på hur systemet skulle fungera i olika miljöer samt några sätt som det här är bättre än demokrati.

Länkar till avsnittet:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar