fredag 22 mars 2013

Lite mer om utbildning i Singapore

Jag blev lite fundersam på om jag tolkat datan rätt efter att Singapore verkade ha ett så otroligt bra skolsystem, så jag hörde efter på Flashback. Den negativa saken med Singapores skolsystem är att barnen stressas alldeles för mycket till att prestera, vilket kan vara en väldigt viktig förklaring till att just skolan verkar så bra. Två länkar om det:
  • Girl's suicide highlights Singapore school stress
  • A Pressure Cooker Education System
    "More tellingly, a greater proportion of children have greater fear of failing examinations than the death of their parents of guardians, as shown by a poll conducted by local paper Straits Times. 36 percent of the children surveyed indicated failing tests and examinations as their greatest fear as compared to 17 percent who considered parents or guardians dying as their greatest fear."
Många menade även att inlärningen var mekanisk, att folk inte lär sig kreativitet eller kritiskt tänkande i Singapore; de har inte heller följt John Gattos råd när det gäller utbildning.
Och slutligen, Singapore har inte det bästa skolsystemet i världen, om man bara utgår från mätningar av elevernas kunskaper. Enligt The Learning Curve, som tar med data från TIMMS, PIRLS samt PISA, så är de finska skolorna bäst på att lära ut vetenskap, matematik och läsförståelse.
Dock är deras mätning om "attainment" inte pålitlig. Den mäter hur många som avslutar sekundära skolan, men de har ingen data för det för Singapore, och måttet i sig mäter inte hur bra skolan är, utan andra sociala omständigheter. Det andra måttet är %-andelen som har läsförståelse, och där tappar Singapore för att de rätt nyligen blivit riktigt rikt. 1980 var 83% läskunniga, och siffran har bara gått upp sedan dess, och att den inte nått 100% än kan bero på att väldigt många gamlingar bor i stan eller att skolan för tjugo år sedan var riktigt dålig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar