tisdag 19 juni 2012

The Decline and Triumph of Classical LiberalismStephen Davies beskriver den klassiska liberalismens uppgång och fall, från slutet av 1700-talet till början av 1900-talet. Han börjar med nedgången i första föreläsningen och diskuterar hur liberalismen blev en verklig folkrörelse under början av 1800-talet. Som rörelse var liberalismen inriktad på flera olika frågor, men de flesta i frågorna kände att det fanns en enande ideologi bakom varje förslag. Det är två verkligt intressanta föreläsningar! Upplägget är väldigt bra, då det har ett positivt slut.

Annars, en väldigt bra serie om klassisk liberalism och dess historiska rötter är Ralph Raicos History: The Struggle for Liberty. Raico tar upp några av dessa teman i sin bok Classical Liberalism and the Austrian School och i artiklarna han har skrivit på mises.org.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar