söndag 16 maj 2010

Får arbetare högre löner för att kapitalister tror sig tjäna pengar genom att ge bort dem?

Enligt historieprofessorn David Christian är svaret på frågan ja. För företagare kom, i början av förra århundradet, på att de kunde få sålt mer varor om de hade en större marknad att vända sig till och de kan skapa en sådan genom att öka sina anställdas löner. Detta skall förklara varför arbetarnas löner steg väldigt mycket. Detta resonemang för han fram i den annars eminenta föreläsningsserien Big History: The Big Bang, Life on Earth, and the Rise of Humanity. Följande är från föreläsning nr. 43:
In the wealthiest capitalist societies, 20th century capitalism evolved into a new form that we can describe as consumer capitalism. This constitutes I think one of the most important and fascinating transformation of the 20th century. So let me try and describe very clearly what I mean by consumer capitalism. Lets go back to Karl Marxs analysis of capitalism. He and his disciples had argued, roughly speaking, that as capitalism developed increasing numbers of people within capitalist societies would be impoverished. And their declining living standards would generate revolutionary movements that would eventually overthrow capitalist societies troughout the world. And now, writing as he did, in the 1840s and -50s and 60s, this was not a completely implausible picture of the world and his good friend Friedrich Engels, remember, wrote an astonishingly bleak account of working class life in Manchester. But from the perspective of the early 21th century it's clear that his prediction was wrong. Despite the spread of communist societies in the middle decades of the 20th century his prediction has been proved wrong, why? What happened, what went wrong with it? Well, what happened I think was this. As 20th century capitalist societies developed, instead of impoverishing their own working classes, as Marx had expected, the most succesful capitalist societies began to raise the living standards of their own popultions. And we can think of this as some sort of learning curve for the managers and rulers of capitalist societies, it's as if they were slowly learning the best ways of managing this new type of society.

Consumer capitalism raised the living standards of many in the richer capitalist countries rather than depressing them. Why? Well, Marx had missed something that eventually would be very clear to industrialists, such as Henry Ford, to economists, such as Johan Maynard Keynes, and to politicians, such as Franklin Delano Roosevelt. It was this: as productivity rose, as it began to outstrip popultion growth, producers found they had to work harder and harder to find markets for all the stuff they were producing. This is like the sorcerer's apprentice, they're producing so much stuff that eventually, for the first time in human history, the problem of marketing that stuff becomes the fundamental problem, rather than the problem of producing enough stuff. Early 20th century pioneers such as Henry Ford, began to perceive that if you're looking for new markets, wage earners themselves provided a huge potential market. But they could only purchase goods if wages rose. So what this meant was instead of making profits by cutting wages, and that's the model that Marx had in mind, perhaps the way to insure future profits was actually to raise wages. To insure that wage earners in your society could purchase all the goods you're producing with their labour. And this meant that, if this were true, it was in the interest of the capitalists to raise wages and increase consumption. Now, similar arguments were tested in the American New Deal, which put money into peoples pockets trough, for example, unemployment pay or huge state projects. These arguments were also developed in the works of economists, such as John Maynard Keynes, and we can see all of this as part of this sort of learning curve, of learning how to manage modern capitalism.

In the most developed capitalist societies, led by the USA, average consumption levels began to rise. In fact, in the US you can see this already in the late 19th century, creating, not the impoverished the working class that Marx had expected, but instead, a large affluent class of wage earners and professionals. And what that affluence did was to deflect the revolutionary zeal that Marx had expected to develop amongst wage earners. As wage earners became more and more prosperous, they became more contented supporters of a flourishing capitalism. In other words, the high living standards of flourishing capitalist societies, which was made possible by their rapidly increasing productivity have effectively deflected the revolutionary impulse that Marz believed would bring them down. So, what we are saying is that consumer capitalism means that capitalism in which wage earners are not just a source of profit, they are also an important market, with the result that consumer capitalism generates increasingly high material living standards for larger and larger percentage of the population in flourishing capitalist societies.
Det här resonemanget är rent nonsens. För att se detta, tänk på vad en kapitalist skulle tjäna på genom att själv köper sina varor för sina egna pengar. Gör han någon vinst genom att ge pengar till sig själv? Nej, för han äger redan varorna och pengarna så det är bara ett slöseri med hans tid att säga att han nu köpt sina varor - jämför det med att du försöker köpa dina möbler av dig själv och se hur mycket du tjänar på det. Skulle kapitalisten få en högre vinst genom att först ger bort pengarna till någon annan som därefter köper varorna? Nej, för det ger exakt samma effekt. Faktum är att det är värre, för de anställda använder ju bara en bråkdel (om ens det) av pengarna för att köpa deras arbetsgivares varor, så i realiteten skulle det vara som att slänga pengarna i sjön.

Dessutom steg lönerna för arbetarna innan 1900-talet, innan Christians "konsumentkapitalism" uppstått, vilket visas av löneutvecklingen som skedde i Sverige under slutet av 1800-talet, när industrialiseringen slog igenom:


Känner någon igen Christians resonemang från när ni gick i skolan? Jag har ett vagt minne av att jag fick höra samma saga när jag fick höra talas om Ford och att denne bara kunde sälja sina bilar genom att öka sina anställdas löner. Det är verkligen synd att Christian tog med detta då serien annars var riktigt bra.

Vad är det då som gör att lönerna stiger i ett kapitalistiskt samhälle? För att se detta, anta att ekonomin är i jämvikt och att alla som vill jobba är anställda. Nu kommer en entreprenör med en ny produktionsprocess som gör att mer kan produceras med lägre kostnader. För att kunna producera måste dock kapitalisten hitta några arbetare som är villiga att sluta sina nuvarande jobb för att börja på hans och därför måste han erbjuda dem högre löner för att vara villiga att göra det. Detta tjänar han själv på så länge som löneökningen han erbjuder inte är högre än vad han får tillbaka genom att ha lägre kostnader. Dessutom höjer han resten av samhällets reallöner genom att ge ut billigare produkter än vad som nu finns. Multiplicera den här processen med alla nya uppfinningar och förbättringar i produktionen och där kommer en förklaring till varför allas löner har stigit så mycket de senaste 150 åren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar