fredag 18 december 2009

Det fina med vadslagning

I sin recension av Bryan Caplans mästerverk The Myth of the Rational Voter, ställer Niclas Wennerdal en viktig fråga för alla som tror att folks politiska åsikter inte är lika rationella som de skulle kunna vara. Han undrar hur man idag kan få folk att sätta ett större värde på risken att de kan ha fel när det gäller politik. Exempelvis, risken att ha fel när det gäller effekterna av en märkbar global uppvärmning eller effekterna av kollektivavtalens minimilöner.

Förslagen som han är, ger Niclas redan ett svar innan han ställer frågan, nämligen att utmana folks politiska åsikter genom att slå vad om de (eller deras konsekvenser) stämmer. Detta bygger på att man kan enas om en källa som kan ge ett tillförlitligt svar på en specifik fråga. Givet att man kan göra det skulle man kunna öka folks (och ens egen!) förväntade kostnad av att ha fel genom att varje gång ett kontroversiellt påstående kommer så ställer man frågan: "Är du beredd att slå vad om det?"
  • Säger någon att minimilöner inte skapar arbetslöshet? Fråga om de är beredda att satsa pengar på vad majoriteten av alla ekonomer säger om det.
  • Säger någon att marknaden diskriminerar felaktigt mot kvinnor och ger de lägre löner än vad de förtjänar? Fråga om de är beredda att satsa pengar på vad statistik säger om ogifta män och kvinnors löneskillnader.
  • Säger någon att det är omöjligt att ha lag och ordning utan en stat? Fråga om de är beredda att satsa pengar på om det finns dokumenterade statslösa samhällen som hade just det.
Valet av källa är i exemplen givetvis inte givet, men jag tror inte att de är så långt ifrån vad de flesta skulle anse vara en rimlig skiljedomare.

Det fina med att använda en sådan här taktik är att det är lönande för den som har rätt. Detta borde göra att alla borde anse att man i princip borde vara beredd att ingå vadslagning för alla politiska (eller andra) uppfattningar man har, givet att summan inte är överdrivet hög och att man kan enas om en skiljedomare. Själv har jag föreslagit att ingå ett vad om politiska uppfattningar endast en gång, utan att få med mig någon. I framtiden kanske vi kan hoppas på att folk anser att den som inte är beredd att slå vad om sin sak har fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar