onsdag 17 juni 2009

Om löneskillnaden mellan män och kvinnor och äktenskap

Enligt en rapport från SCB från förra året så tjänade kvinnor i genomsnitt 17,1% mindre än män. När de gör en statistik analys av de olika lönerna och försöker beräkna hur ens ålder, yrkesektor och val av yrkesektor påverkar lönen, så fann de att 9% av de urpsrungliga löneskillnaderna kan förklaras av dessa andra faktorer. Enligt deras analys är då 8,1% av löneskillnaderna oförklarade och skulle då, potentiellt, kunna förklaras av att kvinnor i regel diskrimineras på arbetsmarknaden.

Diskriminering som förklaring till löneskillnaden har jag varit skeptisk till sedan jag fick höra ekonomen Walter Blocks påpekande om vad det här innebar för de företagare som inte anställer kvinnor (givet antagandet om att de är lika duktiga på sitt jobb): de förlorar pengar på att anställa män om de kan anställa kvinnor för en lägre summa. Samtidigt borde avkastningen i industrier som är dominerade av kvinnor ha extra hög avkastning, eftersom kostnaden för arbetarna är lägre, vilket skulle innebära att alla investerare som investerar i mansdominerande yrken också förlorar pengar. Diskriminering som förklaring leder alltså till fler problem, som bryter mot de mest grundläggande ekonomiska teorierna, och verkar då inte vara en speciellt bra förklaring.

Den här uppfattningen är inget udda bland ekonomer. Ekonomen Bryan Caplan hävdar att de flesta ekonomer är överens om, ibland med vissa kvalifikationer, att marknadsmekanismerna får bort diskriminering på marknaden.

Om ekonomerna nu har rätt så innebär det att den skillnad som SCB inte kunde förklara beror på andra faktorer än de tog med i sin beräkning. En sådan faktor är civilstånd. Enligt Block påverkar äktenskap och samboskap kvinnor negativt och män positivt; allt annat lika så bör en kvinna, om hon gifter sig/bor hos någon, tjäna mindre än om hon bor ensam. Detta beror då på att arbetsuppgifterna i hushållet är ojämnt fördelade och att hushållet, som organisation, premierar mannens inkomst före kvinnans (för att kvinnan är hemma mer med deras barn).

Detta implicerar att kvinnor som är ogifta inte borde tjäna mindre än ogifta män, vilket Block hävdar är fallet. SCB tar inte med civilstånd som förklarande variabel i sina analyser men det gör deras brittiska motsvarighet. Och i deras rapport har de en tabell, som Mark Wadsworth uppmärksammade, som illustrerar Blocks poäng väldigt väl:

9 kommentarer:

 1. Löneskillnaden kan väl kanske ha med förväntningarna att göra, trots att det är billigare att investera i kvinnodominerande yrken så kanske män förväntas vara produktivare och på så sätt värderas de manliga företagen högre?

  Bara en teori men man kanske ska kolla på bostadsort också?
  Om fler kvinnor jobbar i Stockholm än i t.ex. Norrland så borde kvinnornas lön, i samma yrkesgrupp, vara mer lika männens?

  SvaraRadera
 2. Det verkar otroligt att det skulle handla om förväntningar som inte är korrekta. För om de flesta företagare bara har en felaktig bild av vilka som är produktiva och ger ut löner därefter borde någon av dessa ha kommit på att dessa förväntningar faktiskt inte stämmer, och därefter anställt bara kvinnor eftersom de ändå är mer produktiva än vad deras löner är. När fler kommer på detta kommer dessa också att anställa kvinnor vilket i slutändan höjer deras löner till vad deras produktivitet verkligen är. (Om förväntningarna är korrekta så visst, dessa bestämmer vad lönerna är, men det ger inte en speciellt djup förklaring, då man gärna vill veta varför det är så att män och kvinnors produktivitet är olika.)

  Visst, bostadsort påverkar ens lön då alla ställen är olika populära att bo på och olika svårt att flytta varor från, vilket skapar vissa skillnader för olika orter. Men varför skulle kvinnors löner bli olika männens bara för att det finns få kvinnor, relativt männen, inom ett visst yrke?

  SvaraRadera
 3. Oh, spännande, en frimarknadsliberal. Denna chans till diskussion måste jag som starkt feminist ta!

  Hur som helst.
  Att gifta/sammanboende kvinnor tjänar mindre än män och ensamstående medsystrar säger ingenting om deras arbetsinsatser. Tycker ärligt talat att du inte har tillräckliga bevis för det du säger. I källan spekuleras det i att kvinnor föredrar män med höga inkomster, medan männen hellre vill ha kvinnor som tjänar mindre än de själva. Existerande löneskillnader kan nog till stor del förklaras med att kvinnor är mer självkritiska och därmed sämre löneförhandlare än män.

  Min personliga erfarenhet efter många år i arbetslivet är att kvinnor många gånger är mer ambitiösa och plikttrogna än män, som oftare tar saker och ting med en klackspark. Att singelkvinnor ofta är karriärkvinnor visar att dessa har mer skinn på näsan och begär högre lön. De egenskaper kvinnor utvecklar i organiserandet av hemarbetet är sådant som uppskattas på arbetsplatser, men om kvinnorna inte har vett att värdesätta sig själva så kommer arbetsgivaren naturligtvis inte att bjuda över.

  Vänliga hälsningar.

  SvaraRadera
 4. Så, du menar att äktenskap inte förklarar löneskillnader, eftersom företagare värderar personer som kan sköta hemmet, och att, allt annat lika, borde det extra arbete man utför i hemmet räknas som en tillgång. Eller har jag missförstått dig?

  Det här har jag inte hört innan, så har du något belägg för det? Men, även om det stämmer så missar det argumentet poängen om äktenskap som stöttande av ena partens karriär (på bekostnad av den andres); närhelst ett beslut tas av hushållet som kan påverka bådas karriärer (som flytt) tar de ett beslut som mest gynnar mannens karriär.

  Och om det nu vore så att det du säger stämmer, och att gifta/samboende kvinnor i regel har högre eller lika hög produktivitet som män, och att man behöver betala mycket mindre för kvinnor, borde inte företagen anställa bara gifta kvinnor? De är ju billigare än män och har samma produktivitet. Om det du säger stämmer, borde inte det finnas ett starkt tryck från företagarnas sida att anställa kvinnor och därigenom att tvingas höja lönerna för dem, eftersom konkurrensen ökar om att anställa dem? Själv kan jag inte se någon sådan tendens.

  Annars, det är sant att den statistik jag tar upp kan förklaras av rena äktenskapsval av män och kvinnor. Så, ja, tabellen bevisar inte eller illustrerar tesen, utan visar att det är möjlighet.

  SvaraRadera
 5. (Härlig felskrivning på namnet, mitt namn är Fredrika och inte Fredrik)

  Kvinnor utvecklar sin organisationsförmåga i hemarbetet, liksom simultankapaciteten. I många yrken är detta värdefulla egenskaper. Det medför inte automatiskt att lönen går upp. Ta t.ex. sekreteraren, utan vilken nog många chefers tillvaro skulle braka ihop, det yrket är inte känt för sin höga lön. Om det inte är en manlig statssekreterare förstås.

  På min skola hade vi en oduglig manlig rektor, som sparkades snett uppåt till en specialinrättad tjänst som verksamhetssekreterare. När jag sökte honom på förvaltningen i ett ärende, suckade man över att aldrig var där och hans arbetsuppgifter hopade sig. Näste manlige rektor lyckades vi också bli av med så småningom, efter att en del av oss (samtliga kvinnor) utsatts för ren mobbning av honom. Han befordrades till verksamhetschef inom ett annat område, där han rivstartade med en förlust på 13 miljoner kr, vilken hela förvaltningen fick vara med och betala. Nästa rektor var en kvinna, inte heller hon populär fast hon var en god organisatör (och hade skött mycket av arbetet åt den tidigare rektorn), förhållningssättet mot personalen kunde dock varit bättre. Hon sparkades snett nedåt, till dagisföreståndare, eller förskolerektor som det heter numera.

  Produktiviteten bör väl vara ett mått på det arbete man faktiskt utför? Jag kan inte se att du på något sätt bevisar att kvinnor arbetar sämre än män. Att sedan kvinnor tar ut största delen av barnledigheten och vård av sjukt barn, antingen för att de själva vill det eller för att mannens inkomst är högre, är en annan femma. I det senare fallet har vi en ond cirkel: kvinnor stannar hemma för att de tjänar mindre och fortsätter att tjäna mindre för att de stannar hemma. Men fortfarande bevisar detta ingenting om deras faktiska arbetsinsatser, när de nu är på jobbet. Att de äktenskapliga besluten i övrigt stöttar mannens karriär, säger heller ingenting om hur kvinnor utför sina arbetsuppgifter, vilket bör vara det som bestämmer deras löner.

  SvaraRadera
 6. "Jag kan inte se att du på något sätt bevisar att kvinnor arbetar sämre än män."

  Jag försökte inte heller; jag tog tillbaka det påståendet i mitt förra svar till dig.

  Vad gäller möjligheten att äktenskap leder till lägre produktivitet (utfört arbete * dess värde/(marknads)lön är den ekonomiska definitionen som jag använder mig av) så, återigen, bevisar jag inget. Men, givet att äktenskap faktiskt försämrar ens arbetsförmåga gör det det. Och det behöver inte ens ha att göra med att ens egna färdigheter försämras (relativt mannens) utan det kan förklaras av att kvinnans val av arbetsplats blir sämre; hon har samma färdigheter men hon kommer inte att kunna utnyttja de på rätt arbetsplats, vilket gör att hennes produktivitet sjunker. Eller för att en del jobb kräver arbetsinsatser under ens "lediga" tid, vilket är direkt negativt för den som sköter hushållet. Och jag ser inte att du kom med något argument för att ens färdigheter faktiskt förbättras av att syssla med hushållsarbete, så, som jag ser det finns det iaf tre saker som kan försämra den som tar den "stöttande" rollen i ett äktenskap: sämre val av arbetsplatser, mindre tid tillgänglig för arbete och försämrade färdigheter.

  Bara för att vara extra tydlig: jag säger mig inte ha bevis för detta, men det kan nog vara en rimlig förklaring till varför män och kvinnor har olika löner. Speciellt när ogifta män och kvinnor har mer lika löner. Mer bevis för att det senare stämmer (om än i USA) finns i Thomas Sowells "Economic Facts and Fallacies" (finns på piratebay).

  Vad gäller statliga (eller kommunala) yrken har jag inget att säga; mitt resonemang gällde privata företag som är vinstdrivna och därför får ett tryck på sig att betala lika löner för lika arbetsinsats. Samma vinstincitament finns inte i statliga organisationer.

  Du besvarade inte min fråga om företag inte har, om det är som du säger, ett starkt tryck att bara anställa gifta kvinnor (eller anställa fler av dem än hur det är nu).

  SvaraRadera
 7. "givet att äktenskap faktiskt försämrar ens arbetsförmåga"

  Detta gäller alltså bara kvinnor?

  "kvinnans val av arbetsplats blir sämre"

  Skulle kvinnors omdöme försämras av äktenskapet?

  "en del jobb kräver arbetsinsatser under ens "lediga" tid, vilket är direkt negativt för den som sköter hushållet"

  Nu börjar du komma nånstans. Att kvinnor ofta offrar sin egen yrkeskarriär för mannens är ett välkänt faktum. Män i karriären drar med sig arbete hem, vilket så småningom belönas med befordran och detta möjliggörs genom att kvinnan sköter hans markservice och hans barn. Inte heller detta säger att hon gör ett sämre jobb, bara att hon inte har samma möjlighet till övertid.

  "försämrade färdigheter"

  -Och vad kan detta vara?

  Att organisationsförmåga och simultankapacitet utvecklas av hemarbete är inget nytt för den som prövat det, men det kan ju kännas främmande för en ung kille ;) Jag har läst detta vid åtskilliga tillfällen, men har naturligtvis ingen länk på lager. Googlar man på "organisationsförmåga hemarbete" dyker det upp en mängd länkar från riksdagen, men sedan är texterna så långa att jag inte orkar plöja igenom dem.

  Citerar därför istället ett intressant stycke om en SACO-rapport:

  "Återvänder vi till Sacos rapport framhålls det där att det inte är kompetensen som avgör vem som blir chef. Enligt rapporten tar kvinnorna större ansvar för verksamheten, värderar gemenskapen på arbetsplatsen högre och drivs i högre grad än män av att utveckla verksamheten. Männen kör, fortfarande enligt rapporten, i större utsträckning sitt eget race. För att de ska ta större ansvar kräver de en befordran. Sacos utredare, Charlotta Krafft, menar att just detta kan vara en orsak till att fler män än kvinnor får chefsjobb.– Det lönar sig helt enkelt mer att lyfta killarna. Kvinnorna gör ju redan chefsjobbet ändå, säger hon."

  Källa http://www.bofast.net/1//10.0.1.0/568/download_145.php

  (Är lite trött i skrivande stund, hoppas det inte blev för rörigt)

  SvaraRadera
 8. "Detta gäller alltså bara kvinnor?"

  Nej, samma skulle gälla för de män som tar den stöttande rollen i ett äktenskap.

  "Skulle kvinnors omdöme försämras av äktenskapet?"

  Nej, det är inte vad jag säger. Det jag säger är att antalet arbetsplatser de har att välja mellan är färre och därför kommer deras färdigheter inte att kunna utnyttjas till fullo. (Vilket jag skrev efter det du citerade.)

  "Inte heller detta säger att hon gör ett sämre jobb, bara att hon inte har samma möjlighet till övertid."

  Visst, man skulle kunna säga att hennes produktivitet per timma är lika hög (om man enbart ser till det här resonemanget), och mannen producerar bara mer, vilket förklarar dennes högre lön.

  "Och vad kan detta vara?"

  Jag har inga konkreta exempel; jag finner det rimligt att om man sysslar mer med något blir man bättre på det, och om man sysslar mindre med det (för att man har andra saker att göra) blir man (relativt) sämre på det. Jag menar inte att det gäller för alla yrken dock, utan endast där man behöver uppdatera sina färdigheter och kunskaper eller hålla dem i form.

  SvaraRadera