måndag 8 juli 2013

Nu händer det saker med Ofuss

De senaste tre veckorna har jag skrivit tre artiklar för Organisationen för frihetligt utträde ur svenska staten och snart kommer vi förhoppningsvis att kunna få en debattartikel publicerad som når ut till svenska folket. Tills dess, kolla in de här artiklarna som tar upp lite om hur ett utträde skall fungera och varför det är bra:
"Det finns fler potentiella problem som folk kan se med utträde. Dessa behöver dock inte vara verkliga utan kan komma ifrån en ofullständig analys av samhället.

Vårt gemensamma mål, både vi som stöttar utträde och de som är emot, borde vara att ta reda på ifall dessa potentiella problem verkligen stämmer, om de är allvarliga och om de då är värre än alla fördelar som följer av ett utträde, och, om allt tidigare stämmer, dessa problem går att undvika genom en kompromiss som stat och utbrytare når genom förhandling."

"Om frihetligt territoriellt utträde blir inskrivet som en lag i Sverige innebär det att det finns två sätt att göra utträde på.

Antingen att folk gör det enhälligt, att alla som bor på ett område och de som äger marken tillsammans förklarar att området inte längre lyder under svenska staten. Eller att enbart en majoritet av alla invånarna förklarar det som sin åsikt i en folkomröstning.

I båda fall måste invånarna acceptera att de som bor på området skall ha samma rätt att gå ut ur deras politiska ordning, likt invånarna hade rätt att gå ut ur Sverige."

"Politiska institutioner kan alltid göras bättre. Ett uppenbart sätt att förbättra dem på är genom att importera lyckade institutioner från andra länder. Detta är dock svårt att göra i dagens system, då det är så segt, men skulle vara lätt ifall folk fritt fick experimentera med vilken politik de skall leva under.

Några områden där svenskar skulle kunna lära från andra länder är bland annat i skolfrågan, kärnkraftsfrågan och näringslivspolitik. Vi har alltid mycket att lära av andra och vi borde satsa på att låta folk försöka skapa bättre former för samarbete."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar