onsdag 25 juli 2012

Valde du, eller samhället, din politiska inställning?


The Oatmeal har gjort några roliga serier om vissa galna saker med religion, som den ovanstående. Det verkar som att politik fungerar på ett liknande sätt som religion här; i båda fallen accepterar man relativt okritiskt en hel del åsikter som man inte skulle trott på om man hört dem senare i livet. Här kommer några politiska påståenden och inställningar som de flesta eller en stor del av den svenska befolkningen fått lära sig är rätt. Är det här åsikter man skulle ha kommit fram till på egen hand med hjälp av logik, vetenskap och/eller etiska regler - och därmed troligtvis korrekta - eller är det lokala idéer som man troligtvis inte skulle ha kommit att tänka på, såvida man inte blev inpräntade med dem?
Vi är alla medborgare i ett visst land och staten som styr landet, det är vi. Vi bestämmer över staten, samtidigt som den rent formellt tar order från en majoritet av befolkningen som inte behöver inkludera alla individer. Även när vissa av oss inte håller med om vad staten gör - vilket visas varje dag - så styr vi den.

Om vi har sett till att vår stat styrs av 50%+1 av oss, då styr vi staten. Om staten däremot styrs av 10%+1 av oss, då styr vi inte staten.

Alla människor har rätt till vård, därför är beskattning av folks inkomster berättigat. Men bara om vården ges till någon av oss, eller folk från länder som har avtal med vår stat. Folk i fattiga länder som vår stat inte har avtal med har inte rätt att få pengar av oss för deras vårdbehov.

Man skall visa sympati med de miljoner främlingar som bor i samma samhälle som vi gör, men det är inte lika viktigt att visa samma sympati med de miljarder främlingar som finns i andra länder.

Det är rätt att utländska främlingar inte skall få bo i vårt land om de inte uppfyller våra krav, även om de inte skulle kräva något från vår stat.

Alla skall tvingas till att betala pengar till vår gemensamma välfärd, även om man inte utnyttjade den eller använde några tjänster som staten producerar.

Om staten förbjuder hyresägare att hyra ut lägenheter lägre än en viss summa, då skyddar man hyresgästerna från alltför höga priser. De som äger en bostadsrätt, åker taxi, köper kläder eller i princip någon annan vara på marknaden skall däremot inte skyddas från höga priser.

Hyrespriser skall bara gynna hyresgästerna lite grann. En prisreglering lägre än 10% av marknadspriset är bra, men inte en som är 50% lägre.

Att ha karteller är dåligt, förutom när det gäller facken.

Ifall fackens minimilöner är värt lite mer arbetslöshet eller inte skall inte bedömas av de som drabbas av det, de arbetslösa.

Det är bara okej att nyttja de droger som vi har kunnat odla och framställa under vårt speciella klimat innan teknologi och handel kunde föra alla sorters droger till marknaden. (Förutom tobak, som var den första drogen från den nya världen som blev populär här..) Det spelar ingen roll ifall andra droger anses vara mindre farliga än de droger vi konsumerar nu.

Att sätta hinder för människor så att de får färre möjligheter att tjäna pengar hjälper dessa individer. Åtminstone när det gäller prostituerade vilka vi vet tvingas in till sitt arbete för att de inte har något annat val.

Det är smart att ha ett politiskt system som, för att det skall fungera väl, kräver att en majoritet är välinformerade om politikens effekter; att man tar sig tiden att studera samhället så väl att man röstar ordentligt. Samtidigt som det är ungefär lika sannolikt att man blir påkörd på vägen till röstlokalen som att ens röst påverkar valresultatet.
Som sagt så är detta omformuleringar av åsikter som de flesta verkar ha. Vilka skulle en rationell individ kommit fram till genom en noggrann undersökning av hur världen fungerar?

Mises.se har en liknande sammanställning med frågor du inte bör ställa om staten och ekonomin.Stefan Molyneux och Luke Bessey har gjort en riktigt bra kortfilm som pekar på likheterna mellan religion och politik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar