tisdag 24 juli 2012

Ankdammen: Lite om landägande


I det här avsnittet av Ankdammen diskuterar vi frågan om när man kan få äganderätt till land. Vi går igenom två olika huvudteorier till landägande; att alla människor äger all mark gemensamt eller att världens mark är oägd. Den libertarianska positionen, i modern tid, bygger på den senare uppfattningen, men vi presenterar en lite annorlunda version än den. Denna version kommer från forumet Flashback, så vi benämner teorin med det namnet.

Länkar till programmet:
Ledsen att vi är så sega med uppdateringar, det har varit lite struligt. Men vi skall försöka få upp takten något mer än en podcast varannan månad. :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar