tisdag 23 juli 2013

A Tutorial on Creating a Political Ideology

Jag har tänkt ett tag att man skulle kunna göra politik mer ordnat genom att bara fokusera på de viktigaste frågorna när man väljer vilken politik som verkar bäst och vilka punkter man diskuterar med andra. Målet borde vara att skapa en rationell politisk ideologi som man lättast når sina mål med. Så, jag tänkte jag skulle skriva det här på LessWrong diskussionssida, vilket jag också gjorde. Men, olyckligtvis blev de inläggen utbuade, och därmed får inte jag heller skriva något mer där. Så, de nästa sju inläggen eller så kommer att handla om en ny modell för att tänka om politik. De blir på engelska för att jag redan skrivit ned det redan och för att några lesswrong-are kanske kommer hit och läser. Efter det skall jag ta och presentera min egen politiska filosofi i det här formatet, som då kanske blir mer enkelt att ta till sig och förhoppningsvis kan tjäna som en utgångspunkt för debatter. Kolla även in min sammanfattning av det på Flashback.

How To Construct a Political Ideology
Politics is sometimes hard to discuss. Partly since most of us seem to unconsciously take political matters with the same degree of seriousness as our forefathers used to, because we use the same mode of thought as they used to. Back then, a bad political choice or alliance, could mean death, while the normal cost today in a democratic society might be ridicule for having supported the losing team or position.

Nevertheless, politics should be taken seriously. Bad politics means that it'll take longer for us humans to reach world peace, an end to hunger and disease, and favourable conditions so that no one will create an unfriendly AI. Therefore, discussing  politics is vital so that, someday, some collective actions could be performed to alter the political course for the better.

But what should that collective action be? - what should the new course(s) be? - and who should do it? - and what does "for the better" imply? To engage in politics one needs to be able to give some (implicit or explicit) answers to these questions. This can be done, and in so doing one has constructed a political ideology - which might be similar to existing ideologies or it might be different
.
A political ideology might be constructed in various ways. In this and a few more posts I will propose one way of doing that. These posts might be seen as a tutorial in constructing a political ideology. In these posts I will not suggest an answer to what the best political system should be, nor will I follow my own instructions. But if one should follow these instructions I believe that one can answer the questions mentioned above.

Political ideologies might be constructed in various other ways. The one I discuss in my following posts is based on two principles: (1) that one should not propose an answer until one has thought about the question extensively, and (2) that one should consider the most important questions first.

Before writing the next post, here are the points I will discuss in each of them - I will write the posts as an instruction manual so I'll address you, dear reader, through them out:
  • what is politics, what is the goal of engaging in politics?
  • what are your most highly valued political goals?
  • what facts (and interpretations) can explain most societal features, what facts/interpretations will damn most societies as not ideal?
  • how much does it cost to engage in political action?
  • what are the most important facts concerning political strategies?
  • some thoughts on alliances, representatives and conspiracies.
  • some thoughts on discussing politics generally.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar