tisdag 12 oktober 2010

Produktionsstrukturen i I, Pencil

En fantasirik illustratör har visat vilka produkter som använts för att producera en penna, så som det beskrivits i boken I, Pencil av Leonard Read.


För varje enskild vara eller tjänst som används i produktionen av en penna, så finns det ett lika omfattande nät av produkter och tjänster som lett till att dessa skapats. Samma gäller även för produkterna och tjänsterna i dessa strukturer. Och så vidare...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar