lördag 28 januari 2012

Abortion and Liberty

Bloggaren "Ron Paul" länkade nyligen till boken Abortion and Liberty, skriven av politikern Ron Paul, för att folk skulle få bättre förståelse över varför vissa väljer att vara emot abort. Ron Paul verkar rent praktiskt vara för att delstaterna i USA skall bestämma om abort skall vara lagligt eller inte, men filosofiskt anser han att ingen har rätt att kränka mänskligt liv, vilket även gäller en befruktad äggcell. Skälen till detta lägger han fram i den lilla skriften Abortion and Liberty som jag tänkte gå igenom här.

Varför är då Ron Paul en motståndare till abort? Eller, för att vända på frågan, varför anser han att det är fel att döda små foster inuti sin moders mage? Pauls argument är att alla människor har rätt till sitt liv, och då det är ett vetenskapligt, rationellt och uppenbart faktum att livet börjar vid befruktningen, så innebär det en rättighetskränkningen att döda ett ofött barn.

Varför har alla människor rätt till sitt liv då? Det ger inte Paul något direkt argument för utan tar det mest för givet att det är uppenbart att alla människor borde få vara fria. I hans argumentation så har alla människor lika stort värde till liv, men han missar att man kan se frågan utifrån ett annat perspektiv än detta. Han menar då att ifall någon säger att det är okej att ta ett [Mänskligt liv] för anledning A, så måste det vara lika okej att göra det i en annan kontext.
The first time I heard that medical technology would permit intrauterine diagnosis of mental retardation and physical deformities, I thought that this ability could be a blessing, for it would prevent hardship for the family and for the individual by the practice of selective abortion.

Now I’m convinced that aborting a less than perfect child because he is less than perfect may be even worse than aborting a normal fetus. When abortion is done for this reason it justifies the taking of less than perfect life after birth or, for that matter, at any time for any reason. (s. 22)
Så, om jag visste att en zygot kommer utvecklas till en retarderad individ och anser mig ha rätt att döda denna cell, då måste jag även anse det vara berättigat att döda vilken idiot som helst. Men, som sagt, Paul missar att man kan värdera människor av en annan anledning än att de är just människor och lever. Man kan värdera oss för att vi kan känna lycka och lidande (som utilitaristerna gör) och man kan värdera oss för att vi är medvetna, intelligenta och förnuftiga varelser. Utifrån båda dessa perspektiv verkar inte zygoten ha ett värde i sig själv, förutom i att det har en potential att bli en kännande eller förnuftig varelse. Samma potential finns även i obefruktade ägg och spermier i två skilda kroppar (som kommer mötas), och i ett mer utvecklat embryo; det är en fråga om gradskillnad. Och eftersom jag (och vissa andra) gör en skillnad i värderingen av vad som är, och vad som kan bli, är det helt rimligt för oss att säga att människor som zygoter inte är lika värdefulla som fullvuxna. Det moraliska resonemanget man har för den ena behöver inte gälla för den andra. (Var med i en debatt om detta på Flashback nyligen.)

Det argumentet tar Paul inte alls upp i denna skrift. Istället fortsätter han på det här temat om att allt [Mänskligt liv] har lika mycket rätt till liv, och utvecklar det. För, säger han, om vi inte kan försvara alla människors rätt till liv, då kan vi inte försvara någons rätt till liv. Och det kommer i sin tur leda till värre rättighetskränkningar överlag och till ett sämre samhälle.
If anyone thinks it through, the decision must be made to protect life from conception or allow abortion up to the moment before birth. Arguing for the latter provides the moral brief for infanticide. And if this is accepted, the whole argument for natural rights and individual liberty will be destroyed. (s. 24)

If we cannot achieve a clear-cut protection of all human life, in-utero as well as extra-utero, all life and liberty will be undefendable and the disintegration of our free society will accelerate. (s. 35)

Two persons conceiving new life are responsible for that life. If this responsibility is eliminated by causing the death of the innocent bystander, the concept of responsibility is destroyed. Abortion and the killing of newborns cannot qualify as victimless crimes. The unwritten commitment to the life conceived occurs at the time of conception. If we don’t accept this proposition, the basis for personal responsibility for all acts, the key to a free society, is destroyed. (s. 36-37)

Det här är verkligen inte ett övertygande argument för min del. Jag känner mig inte mer benägen att stötta en välfärdsstat för att jag inte ser mänskliga zygoter ha rätt till liv. (Detta innebär inte att jag säger att alla foster inte har det! Jag attackerar en position här, jag för inte fram min egen.)

Så, Ron Paul lägger inte fram något heltäckande argument för att abort alltid är fel, men han lägger däremot fram många bra motargument mot vissa argument för abort som använts i USA. En av de bra saker som Paul tar fram är den godtyckliga skillnaden som vissa gör mellan bebisar som är utanför sin mors mage och de som är innanför. Här håller jag med honom fullständigt. Att det skulle finnas en skillnad i beroende, livsduglighet eller dylikt är bara nonsens; en nyfödd bebis har rimligen lika stor chans att överleva på egen hand som ett 28 veckor gammalt foster. Att det finns en skillnad på att det handlar om kvinnans kropp är också orimligt, som Paul påpekar:
If the life of the fetus may be destroyed while within the body, there is no consistent argument against the same mother destroying that same life the minute or the week after birth in it is in the mother’s home. Whether the baby is four centimeters below the skin or lying in a crib within the home, the right should be the same according to this argument, for both the body and the home are the property of the mother. (s. 18)
Paul tar upp många fler argument i skriften, som överlag är väl värd att läsa. Om något ger den verkligen en bättre förståelse över varför vissa är emot abort. Den tar också upp en del omständigheter som borde väcka viss avsmak över hur frågan skötts i USA, om än inte ge argument åt ena eller andra hållet. Två exempel:

When large numbers of abortions were first performed in New York, the complaints came not from the political philosophers who demanded consistency and equal protection under the law for prostitutes and homosexuals, but from the garbage collectors. Those who serviced the hospitals refused to pick up the fetuses discarded following abortions. To whom shall we turn for our leadership? In this case, the philosophers of the street. The value of human life was obvious to those who had to dispose of it. (s. 10)


If an abortion is attempted and fails, the mother, for the infant after birth, can sue the doctor for “malpractice.” The crime: failure to kill the baby. The OB-GYN News recently reported how attorneys now can earn over a million dollars per year on suits like this “Cases involving...failed abortion have led to automatic settlements.” (s. 17)
Överlag var alltså Ron Pauls lilla text inte övertygande filosofiskt om mänskliga rättigheter, men väl om att frågan borde tänkas på mer av alla som bryr sig om rätt och fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar