onsdag 1 oktober 2008

Finanskrisen och laissez-faire

Det sägs att den nuvarande finanskrisen är ett tecken på att det kapitalistiska systemet som finns idag behöver regleras mer av staten. Vissa debattörer menar dessutom att krisen visar att krisen har uppstått på grund av de liberala institutioner ekonomin har. Bloggaren Loke säger exempelvis:
Är inte detta ännu ett (starkt) tecken på att marknaden inte kan klara sig själv? Jo, naturligtvis. Kanske till och med starkare än de flesta andra tecken som visar på att marknaden inte kan eller bör klara sig själv.
Loke, liksom många andra debattörer, menar att problemet ligger hos den, så kallade, nyliberala politiken som förts på senare tid. Det här påståendet verkar bygga på en felaktig användning av ordet nyliberalism och, om jag förstått Loke rätt, dennes fokus på enbart de liberala lagar som reglerar dagens ekonomi. Det senare är viktigt eftersom det inte nödvändigtvis är de liberala lagarna, utan statens interventionistiska handlingar som skapat krisen. Och det finns gott om sådana regleringar, vilket jag tänker ta upp i en annan post. För de som betvivlar att vi lever i en laizzé-faire ekonomi fri från statliga interventioner, studera följande diagram från The Heritage Foundation som visar hur hög den ekonomiska friheten är i Sverige...

...och USA:


Det borde vara klart att det inte är nödvändigt att det är de liberala institutionerna som har skapat dagens problem, och därmed borde det vara otillåtet att argumentera för att detta är fallet utan att ha förklarat varför det är just de liberala institutionernas fel och inte statens interventioner.

Att definiera nyliberalism som den rådande politiken missar att nyliberalism definieras - låt mig föreslå att vi låter Wikipedia vara domaren för hur ord skall definieras, de är trots allt, på en nivå, godtyckliga, och Wikipedia borde vara en bra spegling och aggregering av information i samhället - som en politik där statens roll är inskränkt till att skydda folks individuella rättigheter, och därigenom inte består av mer än rättsväsende, militär och administration för detta.

Det finns redan de, som Patrik Öhman och kommentatorerna till Loke, som har tagit upp den här frågan delvis, vilket gör min post lite överflödig. Nåja, läxa till nästa gång: skriv inte om det andra skrivit om, länka istället. Nu över till de mer intressanta sakerna: Vilka statliga interventioner ligger bakom finanskrisen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar