torsdag 23 oktober 2008

Cryonics

Jag har nu ett tag funderat på varför Eliezer Yudkowsky, från Overcoming Bias, tror att cryonics (kryonik) är en så bra idé. Ungefär var femte blogpost han skriver innehåller en mening eller två om varför man måste anmäla sig för det. Nu senast kom den här uppmaningen:
For example: if you don't follow the link to the rest of this post, then sign the #$!@ up for cryonics regardless of what your simple passions say on the subject.
Jag började inte läsa den blogposten utan letade efter en där han förklarar varför man borde satsa på cryonics. Tyvärr fann jag ingen, utan prövade Alcors hemsida för lite snabb bakgrundsfakta. Alcor är ett icke vinst-drivande företag och är störst på "cryonic-marknaden". Sidan gav mig dock inte svar på det jag först tänkte på när jag hörde "cryonics", nämligen: "Sa inte Penn & Teller att cryonics var bullshit"? Denna kritiska fråga fick jag dock svar på via Google:

Didn't Penn & Teller say that cryonics is bullshit?

Yup, they sure did. I'm a huge fan of P&T, and was really excited to hear what they had to say on the subject. Unfortunately, they really only breezed over it. They gave a quick briefing of what it is and declared it bullshit without providing any real supporting arguments. Instead they showcased a guy who runs a very small cryonics operation (TransTime), was obviously nervous on camera, and gave a poor interview. Their segment makes no mention that there even are any other cryonics organizations (there are at least 4 others), despite the fact that they use footage of Alcor's facility, and despite the fact that Alcor has suspended more patients than every other cryonics organization in the world put together.

They did interview one medical professional whose only argument against cryonics is that ice crystal formation damages proteins.

Resten av FAQ:en om cryonics var en bra introduktion till ämnet. Frågan jag funderar på nu är om det även finns i Sverige eller någon annan stans i Europa också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar