tisdag 4 september 2012

Polis och kvacksalvare

Maria från Skeptikerpodden berättade i ett gammalt avsnitt att hon sökte upp två kvacksalvare och fick dem att erkänna sig skyldiga till falsk marknadsföring. Den ena kallade sig dessutom olagligen för läkare trots att denne inte var det. 

Hela hennes berättelse och diskussionen om den är verkligen väl värd att lyssna på från 09:34 till 17:50. Speciellt då hon hade fått fram deras direkta erkännanden på band och försökte få polisen att arrestera personerna. Detta gick dock inte för polisens åklagare som inte godtog det som bevis. När Maria frågade vad som då skulle krävas som tillräckligt bevis för att göra något i saken svarade åklagaren att han inte visste det. En kompetent man på rätt plats.

Skulle det ha varit annorlunda under ett system med marknadslag? Ja, för där hade det ett direkt ekonomiskt incitament för den som kan få personen fälld för ett brott. Begår du ett brott mot någon - säg mot en kund som försöker bota sin cancer och inte blir bättre av att få några magneter rubbade mot sig - så kan denna kräva kompensation och åtal skulle endast läggas ned ifall det blir alltför dyrt att försöka bevis att någon är skyldig, samtidigt som det är osäkert att denne är skyldig. Ifall man har ganska tydliga bevis att någon begått ett brott borde det inte kosta alldeles för mycket att få en verifikation på att detta bevis verkligen är ett tillräckligt bevis för att fälla personen. Det är en enkel fråga om att i ett marknadssystem allokeras resurserna mer effektivt än i en stat - vilket även tenderar att gälla för rättssystem.

Men, det skulle kanske finnas en skillnad. Det är ifall ordet läkare i sig är en utlovad kvalitetsstämpel eller inte. Nu när jag tänker på det verkar det inte helt orimligt att man faktiskt påstår sig kunna läka andra genom att kalla sig läkare, och de som misslyckas med detta begår ju då falsk marknadsföring. Annars gillar jag inte riktigt att generella titlar skall kunna beslagtas av någon grupp - då det i princip inte verkar vara annat än att skapa licenser vilket historiskt har varit ett sätt för en grupp att minska konkurrensen på marknaden. Men, ju mer förankrat ett ord är till att ha en viss betydelse verkar det mer rimligt att det ordet ändå har en så stark betydelse att ett missbruk av det namnet skulle kunna vara lika dåligt som missbruk av reguljära varunamn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar