torsdag 31 maj 2012

Mellanstatliga byråkratin försvagas


En av de få sanningsenliga nyhetsrapportörerna, Robert Foster, samtalar med Julian Assange och Robert Murdoch om nyhetsspridande i dagens globala miljö. Många oroas över att Wikileaks får fortsätta att sprida hemligheter som vissa stater vill hålla hemliga, vilket både amerikanska militären och Australiens president vill hindra. Denna oro kommer säkerligen att fortsätta att tillta, då världens regeringar fortfarande är fast i sin byråkrati som förhindrar USA och deras allierade från att förhindra spridningen av dokument som kan vara till skada för deras operationer i mellanöstern. Utan denna kontroll står byråkratin maktlös, och inför liknande onormala situationer kommer den nog få minskat inflytande.

Allt detta pekar i en riktning, vilket Eris legionärer inte är sena att uppskatta: att det mellanstatliga samarbetet inte är smidigt nog för att hantera dylika situationer. Hur skall detta kunna förbättras, undrar vissa? Jag hoppas att de får utföra det arbetet själva.

Den skarpsinte Robert Foster pekar för övrigt, efter intervjun, på problemet med att ens världsbild formas omedvetet av monopolistiska institutioner. I dessa tider, när kulturella influenser går kors och tvärs, och internet har öppnat upp en hel värld av kunskap, som de flesta inte har koll på, ger det en aldrig tidigare skådad möjlighet för de som står för frihet och sanning: att bara säga vad man tycker. När historieböckerna är skrivna om denna tid kommer det vara klart att ingen egentligen vet vad som händer på makronivån, så att kräva att folk lyder under dagens lögner, halvsanningar och vidriga "moraliska" imperativ är bara löjligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar