onsdag 22 februari 2012

Ett viktigt logiskt felslut

Catchy Fallacy Name Fallacy

Detta felslut är att, i en diskussion, enbart anklaga någon annans resonemang för att vara eller innehålla något logiskt felslut, utan att visa hur det faktiskt är ett felslut av den sorten.

Som JGWeissman exemplifierar det:

The wrong way:

It seems that you've committed the Confirmation Bias.

The right way:

The Confirmation Bias is when you find only confirming evidence because you only look for confirming evidence. You looked only for confirming evidence by asking people for stories of their success with Technique X.

Notice how the right way would seem very out of place when applied against an argument it does not fit. This is what I mean when I say the counterargument should distinguish the allegedly bad argument from good arguments.

Det här felslutet verkar vara ett specialfall av Argument by assertion, alltså att man bara säger påståendet man hävdar utan att ge argument för det. Detta är olyckligtvis väldigt vanligt på internetforum.

Den senaste meningen är också ett logiskt felslut; jag ger dig inte något skäl till att faktiskt tro att folk bara säger saker på internetforum. Det är också, i sin tur, ett påstående utan en grund! Men vad har jag för bevis för det?! ... Det här skulle kunna fortsätta ett tag, för evigt. Det gör inte det för att vi alla accepterar att vissa påståenden är sanna eller behöver inte ges ytterligare förklaring. Detta innebär att både Catchy Fallacy Name Fallacy och Argument by assertion är rent logiskt korrekta, men vanligtvis brukar vi godkänna flertalet påståenden som okej, då ett flertal påståenden tar vi alla gemensamt för sanna. Dessa behöver inte bestridas.

Men, för olika miljöer finns det olika bakgrundsfakta som gruppen tar för given; den gemensamma kunskapbilden ser annorlunda ut för ett gäng fågelskådare som för ett gäng elektriker. Att bara hävda en sak i den ena miljön kan accepteras där utan argument men inte i den andra. Det innebär att dessa argumentationsfel är kontextuella, på ett plan. Så, det fel folk gör egentligen är att förutsätta att deras egen karta av hur verkligheten ser ut är så välkänd att alla andra också borde förstå att den stämmer, bara den sägs. Och det felet gör väldigt många, tyvärr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar